Hovedseksjon

Anbefaling om utvidet byggesak

Det har derfor vært jobbet hardt for å belyse alle muligheter og begrensinger for å lage et godt skolebygg for fremtiden innnenfor gjeldene reguleringsplan kontra det å regulere på nytt.

Anbefaling om å behandle nytt skolebygg som en utvidet byggesak foreligger nå. For den tidsmessige progresjonen er dette en stor fordel. Selv om man har ventet på en klar anbefaling, så har det ikke ført til stillstand i prosjektet. Det skal derfor ikke ha forsinket prosessen nevneverdig. Det jobbes på spreng fra forskjellige faggrupper for å kunne reise et nytt skolebygg på Refstad skole så raskt som mulig uten at det skal gå på bekostning av kvalitet både pedagogisk og teknisk.

Som sikkert mange av dere har observert er det ganske mye aktivitet på gamle Refstad skole i disse dager. Dette er fordi veldig mye av det som er av både inventar og byggtekniske komponenter som er av god kvalitet ombrukes i andre offentlige prosjekter. Dette er jo svært gunstig sett i et miljøperspektiv. Selve "rivingen" av de gjenstående komponentene som ikke kan ombrukes vil starte opp kommende vår, mest sannsynlig i mai.

Nå som det foreligger en anbefaling, og prosjektet vokser frem i større og større grad, skal dere få jevnlige oppdateringer om hva som skjer. Fau og Ds er/har vært/og skal fortsette å være tungt involvert i alle prosesser fremover. Ha en fortsatt fin førjulstid.

Mvh Magnus og resten av ledelsen ved Refstad skole