Driftsstyret

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker. 

Driftsstyret ved Refstad skole består av 7 medlemmer, pluss rektor; 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatt-representanter og 3 eksterne representanter. Rektor er sekretær i driftsstyret, og den som pr. idag skriver referatene.
 


Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 kalenderår av gangen, og i 2015 består skolens driftsstyre av følgende medlemmer:

Foreldrerepresentanter:
Erlend Osborg Gitsø og Gøril Syversen Netteberg

Ansatt-representanter:
Elin Håkonsen

Marita Nystuen

Eksterne representanter:
Ine Mari Moltenberg-Bøhn (H), Tina Benjaminsen (Ap) og Jørn Kveseth (FRP)
Vara: Sarbjeet Grewal (H), Per-Otto Waglen (A)  / Erik Schjenken (FRP)

Pr. 2016 er driftsstyret konstituert som følger:
DS-leder:
Ine Mari Moltenberg-Bøhn

Nestleder:
Gøril Syversen Netteberg

Sekretær/referent:
Magnus Kristiansen (rektor)