Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker. 

Driftsstyret ved Refstad skole består av 7 medlemmer, pluss rektor og assisterende rektor; 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatt-representanter og 3 eksterne representanter. Rektor og/eller assisterende rektor er sekretær i driftsstyret.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 kalenderår av gangen, og i 2019 består skolens driftsstyre av følgende medlemmer:

Foreldrerepresentanter:
Jens Magnus Jensen og Gøril Syversen Netteberg

Ansatt-representanter:
Marita Nystuen
Serine Sørensen

Eksterne representanter:
Ine Mari Moltenberg-Bøhn (H), Per-Otto Waglen (A) og Jørn Kveseth (FRP)
Vara: Anette Sandvær (AP)

Pr. 2019 er driftsstyret konstituert som følger:
DS-leder:
Jens Magnus Jensen
refstadskoleds@gmail.com

Nestleder:
Jørn Kveseth


Sekretær/referent:
Magnus Kristiansen (rektor) / Kjetil Mathisen (ass. rektor)