Hovedseksjon

Løren og Refstad skoles musikkorps

www.lørenskolekorps.no

Leder:
Har det overordnede ansvar.
Jonas Knarvik
mobil: 91 56 66 21
e-post: jonas.knarvik@gmail.com

Nestleder:
Samarbeider med leder om organisering og økonomi.
<for tiden ingen>

Lopper:
Koordinerer levering og eventuell henting av lopper.
mobil: 90 75 90 16
e-post: lorenskolekorps@hotmail.com

Kasserer:
Økonomi og regnskap.
Karianne Pran
mobil: 98 41 35 75
e-post: karianne.pran@gmail.com

Sekretær:
Bl.a. ansvar for å ajourføre medlemsliste – endringer i personopplysninger kan meldes hit.
Hanne Opsahl Austad
mobil: 92 43 51 73
e-post: hanne.opsahl@gmail.com

Materialforvaltere:
Sørger bl.a. for vedlikehold av instrumenter og innkjøp av nye.
Jørgen Burud (treblås)
mobil: 91 12 64 86
e-post: jrgenburud@yahoo.no

Tor Harald Skeide (messing)
mobil: 48 25 13 34
torharald.skeide@gmail.com