Løren og Refstad skoles musikkorps

www.lørenskolekorps.no

Leder:
Har det overordnede ansvar.
Morten Olsen
mobil: 98 20 62 49
e-post: morten.olsen@visma.no


Nestleder:
Samarbeider med leder om organisering og økonomi.
Elin Mathisen
mobil: 99 15 54 99
e-post: elin.mathisen@posten.no


Lopper:
Koordinerer levering og eventuell henting av lopper.
mobil: 90 75 90 16
e-post: lorenskolekorps@hotmail.com

Kasserer:
Økonomi og regnskap.
Fred Haugen
mobil: 91 16 94 11
e-post: fred.haugen@hotmail.com


Sekretær:
Bl.a. ansvar for å ajourføre medlemsliste – endringer i personopplysninger kan meldes hit.
Sissel Breievne
mobil: 99 71 39 97
e-post: sissel@breievne.no

Korpsledere:
Har bl.a. ansvar for korpset på arrangementer, holder kontakt med instruktører og setter opp øvingslister.
1. Oddgeir Johansen
mobil: 47 48 82 30
e-post: oddgeir.johansen@oslo.online.no

For Knøttekorpset:
2. Guro Vanebo
mobil: 41 45 26 62
e-post: gurovanebo@hotmail.com

Materialforvalter:
Sørger bl.a. for vedlikehold av instrumenter og innkjøp av nye.
Jørgen Burud
mobil: 91 12 64 86
e-post: jrgenburud@yahoo.no

Uniformsleder:
Sørger for at alle er pene i tøyet, og holder orden i uniformskapene.
Hilde Esbensen
mobil: 94 36 11 69
e-post: hilde.esbensen@gmail.com

Tur- og arrangementsansvarlig:
Tor Simonnæs
mobil: 99 70 92 63
e-post: t.simonnaes@me.com