Hovedseksjon

Løren og Refstad skoles musikkorps

www.lrkorps.org

Styreleder:
Har det overordnede ansvar.
Lars-Petter Helgestad
mobil: 98 85 97 18
e-post: helgestad@lrkorps.org

Nestleder:
Samarbeider med leder om organisering og økonomi.
Aslaug Louise Slette

Lopper:
Støtteforeningen er en egen organisasjon registrert i frivillighetsregisteret, og står som arrangør  av loppemarkedene. De har en egen kasserer som har hovedansvaret for pengehåndtering  under loppemarkedene, en loppegeneral som er loppekomiteens ansikt utad, og et antall  komitemedlemmer som bidrar i planleggingen og gjennomføringen av loppemarkeder. 
e-post: helgestad@lrkorps.org


Kasserer:
Økonomi og regnskap.
Karianne Pran
mobil: 98 41 35 75
e-post: karianne.pran@gmail.com

Sekretær:
Bl.a. ansvar for å ajourføre medlemsliste – endringer i personopplysninger kan meldes hit.
Guro Vanebo

Materialforvaltere:
Sørger bl.a. for vedlikehold av instrumenter og innkjøp av nye.
Morten Steiro (treblås)
Harald Yggeseth (messing)
e-post: materialforvalter@lrkorps.org