Bussavganger til/fra Refstad på Bredtvet

 

1. trinn (skolestarterne) har egne tider første skoledag - se utsendt SMS.

 

Trinn Avgang fra grusbanen  
AKS 7.30  
1. og 2.  8.15  
3. og 4. 8.00  
5. 8.30  
6. og 7. 7.45  
     
     
Trinn Avgang fra skolen  
1. og 2. 13.30  
3. og 4. 13.30  
5. 14.00 Unntak: onsdag; da går bussen 13.30, og torsdag; da går bussen kl. 14.30 etter Fysak
6. og 7. 13.30  
6. tr. 13.00 KUN fredager
Alle 14.30 KUN onsdager, for elever på leksehjelp (også 5. trinnselever).
AKS 15.30  
AKS 16.00  
AKS 16.30