Hovedseksjon

Base 3

Eventyrland
Vi holder til i hovedbygget. På basen vår kan man utforske, lære, undre seg og være kreativ. Vi liker å leke, perle, tegne, forske, spille fotball, være i gymsalen og mye mer. Vi er også veldig glad i utelek, og har mange uteaktiviteter daglig. Vi satser mye på aktiviteter og i hver periode har vi faste påmeldingsaktiviteter, i tillegg til valgfrie aktiviteter. Alle våre aktiviteter er utarbeidet ut ifra interessene til barna som går på basen, og alle får mulighet til å komme med ønsker. 
 
Kontaktinformasjon:
 
Baseleder Daniella Kristoffersen
Tlf: 40 44 83 99 (Betjenes mellom 08.00-16.00 hverdager) 
 
Direkte kontakt med base 3: 
Tlf: 46849942
(Betjenes 13.00-16.30 hverdager)
(Betjenes 07.30-16.00 i skolens ferier)