Hovedseksjon

Base 3

aarsplan
Vi holder til i hovedbygget. På basen vår kan man utforske, lære, undre seg og være kreativ. Vi liker å leke, perle, tegne, forske, spille fotball, være i gymsalen og mye mer. Vi er også veldig glad i utelek, og har mange uteaktiviteter daglig. Vi satser mye på aktiviteter og i hver periode har vi faste påmeldingsaktiviteter, i tillegg til valgfrie aktiviteter. Alle våre aktiviteter er utarbeidet ut ifra interessene til barna som går på basen, og alle får mulighet til å komme med ønsker. 
 
Kontaktinformasjon:

Baseleder 3. trinn: Kine Louise Lea
kine.lea@osloskolen.no
 
 
Tlf: 94 85 81 63