Base 3

Eventyrland

Vi holder til både i paviljongen og i hovedbygget. På basen vår kan man utforske, lære, undre seg og være kreativ. Vi liker å hekle, sy, perle, tegne, forske, spille fotball, være i gymsalen og mye mer.

Vi er dessuten veldig glad i utelek og har mange uteaktiviteter daglig.  Alle våre aktiviteter er utarbeidet ut ifra interessene til barna som går på basen og alle får mulighet til å komme med ønsker til aktiviteter.