Hovedseksjon

Innføring av læringsbrett

Vi ønsker å informere alle foresatte om at vi har innført læringsbrett (iPad)1:1 for alle elever på Refstad skole. Dette vil i praksis si at alle elever har sitt eget personlige læringsbrett (iPad) som de vil bruke på skolen og hjemme.

Vi har fulgt utviklingen på dette en stund, og ser at dette er veien å gå for å skape mennesker som er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss som enkeltindivider, skole og samfunn.

Fremtiden blir i større og større grad digitalisert, og vi ønsker at elevene på Refstad skal stå best mulig rustet til å møte denne fremtiden.

Erfaringer fra de skolene som har etablert dette, og våre egne erfaringer, sier at dette har veldig mange gevinster opp mot elevenes læring.

Noen av disse gevinstene er:

  • Kreativitet og høyere bevissthet på mål utvikles.
  • Elevene aktiviseres i større grad. Lyd og bildestøtte er lett tilgjengelig, og læring kan skje uavhengig av tid og rom. 
  • Det er motiverende. Prosess og produkt tilpasses den enkelte.
  • Elever viser stolt frem sitt arbeid, og får trent hyppig på å presentere og sette ord på egen læring.
  • Det skaper en veldig god oversikt og dokumentasjon over elevenes læring og utvikling.
  • Læreren får lettere tilgang til elevens tankemønster, og kan oppklare misforståelser i enda større grad. Læringen blir rett og slett mer synlig.

Et læringsbrett (iPad) til hver elev løser lite i seg selv, men brukt på en riktig måte er det et kraftfullt verktøy som øker effekten på læring vesentlig.

Elevene på Refstad skole vil fortsatt lese bøker i papirutgave, ha praktisk estetiske fag og øve på finmotoriske ferdigheter som skriving. Læringsbrettet vil derimot i stor grad erstatte tradisjonell kladdebok, lærebøker i papir osv.

Dette er et stort løft for skolen som vil kreve mye av både elever, ansatte og dere som foresatte. Alle ansatte vil få grundig opplæring, og vil følges tett opp av høyt kompetente pedagoger på feltet.

Vi avholder foreldremøter i oppstarten av skoleåret. Dette vil gi dere som foresatte innsikt i hvordan dere best kan støtte deres barn i læringsprosessen ved hjelp av læringsbrett.

Skolen har ansvar for å administrere læringsbrettet, og har etablert systemer for å følge dette opp. Som ordet læringsbrett antyder skal det skje læring på dette nettbrettet. Nettbrettet skal ikke være en underholdningsmaskin. Det vil f.eks ikke være mulig å laste ned egne apper.

Utdanningsetaten driver per nå og utarbeider sentrale retningslinjer rundt det praktiske ved å ha et "personlig" læringsbrett (iPad). I prinsippet er det ikke forskjell fra bøker som hver elev er ansvarlig for i dag. Erfaringer fra andre skoler er at det er veldig lite ødeleggelser av utstyret.

Vi vil samarbeide tett med FAU i prosessen mot skolestart, og informere dere fortløpende om både pedagogisk og praktisk gjennomføring av dette.

Vi vil også legge ut de mest stilte spørsmålene på skolens hjemmeside, så det er mulig å få svar uten henvendelse direkte til skolen.


Ved et tett samarbeid vil dette bli en fantastisk læringsarena for alle ved Refstad skole.


Mvh

Magnus Kristiansen

Rektor Refstad skole