Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen

Ring sentralbordet på 24 05 88 00. 

 

Rektor og trinnleder 7. trinn
Magnus Nesset-Kristiansen
magnus.nesset-kristiansen@osloskolen.no


Ass.rektor og trinnleder 2. og 4. trinn
Kjetil Jahren Mathisen
Ring sentralbordet ved evt. spørsmål.

 

Undervisningsinspektør og trinnleder 1. og 3. trinn
Sara K. Grødem
sara.grodem@osloskolen.no

 

Fung. undervisningsinspektør og trinnleder 5. og 6. trinn
Marianne Sætaberget
marianne.sataberget@osloskolen.no

 

Avdelingsleder for aktivitetsskolen og spesialavdelingen
Alem Leto
alem.leto@osloskolen.no

Kontoret - ring sentralbord 24 05 88 00

Kontorleder
Tone-Britt Arnesen - tone-britt.arnesen@osloskolen.no

Kontorkonsulent
Unn Charlotte Frantzen - unn.frantzen@osloskolen.no

Miljøarbeidere, Gruppe D - ring sentralbord 24 05 88 00

Fra 01.08.2022:

Lene Prestegård
Sofia Bostad
Mustafa Mohamud
Tony Ødegård (til 30.09.2022)

Aktivitetsskolen (REA) - ring basene direkte

Fra 01.08.2022:


AKS-leder

Alem Leto
e-post: alem.leto@osloskolen.no
Tlf:  47 32 65 78

Kontorstøtte (ved spørsmål om plass, oppsigelse, priser, faktura):
Unn Charlotte Frantzen (kontorkonsulent)
e-post: unn.frantzen@osloskolen.no
Tlf.: 24 05 88 00

Elevkontakt
Astrid Smith Jacobsen (sosialkonsulent)
e-post: astrid.jacobsen@osloskolen.no
Tlf: 24 05 88 00

Base 1
Baseleder Ingeborg Marie Harr
ingeborg.tversland@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 94 00 22 04
Telefon til base 1: 94 00 22 06


Base 2
Baseleder Aslak Diesen og Martine Nesse
aslak.diesen@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder (Aslak): 94 00 22 01
Telefon til base 2: 94 85 81 63

Base 3 + 4
Baseleder Daniella Kristoffersen
daniella.kristoffersen@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 40 44 83 99
Telefon til base 3: 46 84 99 42
Telefon til base 4: 45 87 59 05

Se også aktivitetsskolens egen kontaktinfo, for ytterligere informasjon om tilsatte.

Vaktmester

Tim A. Spydevold - 45 73 15 63
tim.spydevold@osloskolen.no

IKT-ansvarlig

Finn Sørflaten - 99 01 12 36
finn.sorflaten@osloskolen.no

Andreas Holthe - 48 28 79 87
andreas.holthe@osloskolen.no

Koordinator (skolebuss og vikarer)

Kim K. Holmen - 90 22 34 91
kim.holmen@osloskolen.no

Sosialped. team - ring direkte innvalg

Sosiallærer 1.-3. trinn
Turid Berg Steensen - 90 25 22 88
turid.steensen@osloskolen.no

Sosiallærer 4.-7. trinn
Kristin Solgård - 40 60 40 77
kristin.solgard@osloskolen.no

Sosialkonsulent
Astrid Smith Jacobsen - 90 11 29 47
astrid.jacobsen@osloskolen.no

Pedagogene - ring direkte innvalg

Kkl = Klassekontaktlærer
K    = Kontaktlærer

R    = Ressurslærer
S    = Spesialpedagog
TK  = Teamkoordinator

Vi gjør oppmerksom på at det i undervisningstiden normalt ikke er mulig å få kontakt med lærer på telefonen, heller ikke via sentralbordet, og vi anbefaler derfor å istedet sende e-post, melding via Skolemeldingsappen, eller SMS til det angitte mobilnummeret.
(Kontakt skolen for info om appen, dersom dere er ukjent med den - den er et viktig verktøy for foresatte, også med tanke på klasselister.)


Nedenstående info er gjeldende fra 01.08.2022.

 

Spesialklassen
Maria Yvette Moen  (Kkl-GruppeD)
Mobil: 46 84 29 82
maria.y.moen@osloskolen.no 


1. trinn
Info kommer.

 

2. trinn
Linn K. Langsrud (Kkl-2A)
Mobil: 48 07 25 42
linn.langsrud@osloskolen.no

Marian F. Haugen (Kkl-2B)
Mobil: 97 41 08 30
marian.haugen@osloskolen.no

Anette Chernus (Kkl-2C)
Mobil: (kommer)
anette.chernus@osloskolen.no

Merete Susort (R)
Mobil: 92 08 33 70
merete.susort@osloskolen.no

Josefine Moltzau (R)
Mobil: 90 13 57 86
josefine.moltzau@osloskolen.no

Katrine Brandsar (S)
Mobil: 48 24 26 78
katrine.brandsar@osloskolen.no

 

3. trinn
Info kommer.

 

4. trinn
Camilla Obrenovic (Kkl-4A)
Mobil: 90 18 67 92
camilla.obrenovic@osloskolen.no

Vilde E.J. Aronsen (Kkl-4B)
Mobil: (kommer)
vilde.aronsen@osloskolen.no

Tuva Myhrvold (Kkl-4C)
Mobil: 90 74 51 52
tuva.myhrvold@osloskolen.no

Linnea Swartswe (R)
Mobil: 90 67 94 51
linnea.swartswe1@osloskolen.no

 

5. trinn
Linn Blixøen (Kkl-5A)
Mobil: 48 24 25 56
linn.blixoen@osloskolen.no

Stine M.M. Nordeng (Kkl-5B)
Mobil: 90 95 38 09
stine.nordeng@osloskolen.no

Marita Nystuen (Kkl-5C)
Mobil: 48 07 34 29
marita.nystuen@osloskolen.no

Morten A. Høglend (Kkl-5D)
Mobil:  kommer
morten.hoglend@osloskolen.no

Sana Drammeh (R)
Mobil: 94 85 28 96
sana.drammeh@osloskolen.no

Martine Csirmaz (S)
Mobil: kommer
martine.csirmaz@osloskolen.no

6. trinn
Hilde Jacobsen (Kkl-6A)
Mobil: 48 27 37 41
hilde.jacobsen@osloskolen.no

Kristine Homlung (Kkl-6B)
Mobil: 48 28 83 64
kristine.homlung@osloskolen.no

Kjetil Barth (Kkl-6C/TK)
Mobil: (kommer)
kjetil.barth@osloskolen.no

Andreas Holthe (R)
Mobil: 48 28 79 87
andreas.holthe@osloskolen.no

Martine Csirmaz (S)
Mobil: kommer
martine.csirmaz@osloskolen.no

 

7. trinn
Janne Borge Stray (Kkl-7A)
Mobil: kommer
janne.stray@osloskolen.no

Ole-Andreas S. Sagdahl (Kkl-7B)
Mobil: 90 24 27 64
ole-andreas.sundelin-sagdahl@osloskolen.no

Andrea H. Bruheim (Kkl-7C)
Mobil: 47 62 85 79
andrea.bruheim@osloskolen.no

Sondre B. Vågnes (Kkl-7D)
Mobil: 90 97 61 25
sondre.vagnes@osloskolen.no

Carin Anderberg (R)
Mobil: 48 17 42 81
carin.anderberg@osloskolen.no

Pål-Anders Karlsen (S)
Mobil: 91 00 33 27
pal-anders.karlsen@osloskolen.no

 

Innføringstilbudet nyankomne

Steffny Joseph (TK)
Mobil: 45 73 86 99
steffny.joseph@osloskolen.no

Olena Hordiyenko
Mobil: 91 18 64 98
olena.hordiyenko@osloskolen.no

Natalya Hordiyenko
Mobil: 94 00 22 16
natalya.hordiyenko@osloskolen.no

Liudmyla Koval
Mobil: 94 00 21 96
liudmyla.koval@osloskolen.no

Ruben Petros Pettersen
Mobil: 
ruben.pettersen@osloskolen.no