Ledelse og ansatte

Ledelsen

Ring sentralbordet på 24 05 88 00. 

 

Rektor og trinnleder 6. trinn
Magnus Nesset-Kristiansen
magnus.nesset-kristiansen@osloskolen.no


Ass. rektor og trinnleder 2. og 4. trinn
Kjetil J. Mathisen
kjetil.mathisen@osloskolen.no


Undervisningsinspektør og trinnleder 1. og 3. trinn
Ansvar for spesialundervisningen
Kari Bang Thorsrud
kari.thorsrud@osloskolen.no

 

Fung. undervisningsinspektør og trinnleder 5. og 7. trinn
Marianne Sætaberget
marianne.sataberget@osloskolen.no

 

Avdelingsleder for aktivitetsskolen og spesialavdelingen
Alem Leto
alem.leto@osloskolen.no

Kontoret - ring sentralbord 24 05 88 00

Kontorleder
Tone-Britt Arnesen - tone-britt.arnesen@osloskolen.no

Sekretær
Unn Charlotte Frantzen - unn.frantzen@osloskolen.no

Arkiv-/kontorkonsulent
Christian Aasen - christian.aasen@osloskolen.no

Miljøarbeidere, Gruppe D - ring sentralbord 24 05 88 00

Fra 01.08.2021:

Magnus Bjerkeli
Linn Christine Olsen
Lene Prestegård
Tony Ødegård (til 30.09.2021)

Aktivitetsskolen (REA) - ring basene direkte

Fra 01.08.2021:


AKS-leder

Alem Leto
e-post: alem.leto@osloskolen.no
Tlf:  90 03 45 80

Kontorstøtte (ved spørsmål om plass, oppsigelse, priser, faktura):
Unn Charlotte Frantzen (sekretær)
e-post: unn.frantzen@osloskolen.no
Tlf.: 24 05 88 00

Elevkontakt
Astrid Smith Jacobsen (sosialkonsulent)
e-post: astrid.jacobsen@osloskolen.no
Tlf: 24 05 88 00

Base 1 + 2
Baseleder Ingeborg Marie Harr
ingeborg.tversland@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 94 00 22 04
Telefon til base 1: 94 00 22 06
Telefon til base 2: 94 85 81 63

Base 3 + 4
Kontortelefon baseleder: kommer
Telefon til base 3: 45 87 59 05
Telefon til base 4: 46 84 99 42

Se også aktivitetsskolens egen kontaktinfo, for ytterligere informasjon om tilsatte.

Vaktmester

Tim A. Spydevold - 46 53 17 34
tim.spydevold@osloskolen.no

IKT-ansvarlig

Finn Sørflaten - 99 01 12 36
finn.sorflaten@osloskolen.no

Andreas Holthe - 48 28 79 87
andreas.holthe@osloskolen.no

Busskoordinator

Kim K. Holmen - 90 22 34 91
kim.holmen@osloskolen.no

Sosialped. team - ring direkte innvalg

Sosiallærer 1.-3. trinn
Turid Berg Steensen - 90 25 22 88
turid.steensen@osloskolen.no

Sosiallærer 4.-7. trinn
Kristin Solgård - 40 60 40 77
kristin.solgard@osloskolen.no

Sosialkonsulent
Astrid Smith Jacobsen - 90 11 29 47
astrid.jacobsen@osloskolen.no

Pedagogene - ring direkte innvalg

Kkl = Klassekontaktlærer
K    = Kontaktlærer

R    = Ressurslærer
S    = Spesialpedagog
TK  = Teamkoordinator

Vi gjør oppmerksom på at det i undervisningstiden normalt ikke er mulig å få kontakt med lærer på telefonen, heller ikke via sentralbordet, og vi anbefaler derfor å istedet sende e-post, melding via Skolemeldingsappen, eller SMS til det angitte mobilnummeret.
(Kontakt skolen for info om appen, dersom dere er ukjent med den - den er et viktig verktøy for foresatte, også med tanke på klasselister.)

Fra 01.08.2021:
Maria Yvette Moen  (Kkl-GruppeD)
Mobil: 46 84 29 82
E-post: maria.y.moen@osloskolen.no 


1. trinn

Ylva Wærenskjold (Kkl-1A)
Mobil: 48 36 87 11
ylva.warenskjold@osloskolen.no

Marian F. Haugen (Kkl-1B)
Mobil: 97 41 08 30
marian.haugen@osloskolen.no

Kristian Nygård (Kkl-1C/TK)
Mobil: 97 75 16 63
kristian.nygard@osloskolen.no

Merete Susort (R)
Mobil: 92 08 33 70
merete.susort@osloskolen.no

Hilde Sataøen (R)
Mobil: 98 83 36 03
hilde.sataoen@osloskolen.no

Josefine Moltzau (R)
Mobil: 90 13 57 86
josefine.moltzau@osloskolen.no

Katrine Brandsar (S)
Mobil: 48 24 26 78
katrine.brandsar@osloskolen.no

 

2. trinn
Lisa M.S. Hestad (Kkl-2A/TK)
Mobil: 48 29 83 33
lisa.hestad@osloskolen.no

Marianne Rangsvåg (Kkl-2B)
Mobil: 90 22 57 25
marianne.rangsvag@osloskolen.no

Henrik S. Holten (Kkl-2C)
Mobil: 48 28 79 81
henrik.holten@osloskolen.no

Celine Schaug (K)
Mobil: 47 78 27 13
celine.schaug@osloskolen.no

Linnea Swartswe (K)
Mobil: 90 67 94 51
linnea.swartswe1@osloskolen.no

 

3. trinn

Camilla Obrenovic (Kkl-3A)
Mobil: 90 18 67 92
camilla.obrenovic@osloskolen.no

Viktoria B. Sakseid (Kkl-3B/TK)
Mobil: 46 92 42 20
viktoria.sakseid@osloskolen.no

Tuva Myhrvold (Kkl-3C)
Mobil: 90 74 51 52
tuva.myhrvold@osloskolen.no

Olena Hordiyenko (R)
Mobil: 91 18 64 98
olena.hordiyenko@osloskolen.no


Marlene H. Falch (R)
Mobil: 94 84 72 13
marlene.falch@osloskolen.no

4. trinn

Linn Blixøen (Kkl-4A)
Mobil: 48 24 25 56
linn.blixoen@osloskolen.no

Anette H. Paulsen (Kkl-4B)
Mobil: 99 08 10 96
E-post: anette.paulsen@osloskolen.no 

Marita Nystuen (Kkl-4C)
Mobil: 48 07 34 29
marita.nystuen@osloskolen.no

Martha H. Ljosland (Kkl-4D)
Mobil:  90 07 05 74
martha.ljosland@osloskolen.no

Ingrid H. Kvalvaag (R)
Mobil: 48 07 31 72
ingrid.kvalvaag@osloskolen.no


5. trinn

Eli B. Aareskjold (Kkl-5A)
Mobil: 48 27 37 41
E-post: eli.aareskjold@osloskolen.no 

Kristine Homlung (Kkl-5B)
Mobil: 48 28 83 64
kristine.homlung@osloskolen.no

Charlotte B. Mjelva (Kkl-5C/TK)
Mobil: 90 76 08 46
charlotte.mjelva@osloskolen.no

Hilde G. Vårlid (R)
Mobil: 90 22 42 87
hilde.varlid@osloskolen.no

 

6. trinn

Andreas Holthe (Kkl-6A, delt ansvar)
Mobil: 48 28 79 87
andreas.holthe@osloskolen.no

Carin Anderberg (Kkl-6A, delt ansvar)
Mobil: 48 17 42 81
carin.anderberg@osloskolen.no

Ole-Andreas S. Sagdahl (Kkl-6B/TK)
Mobil: 90 24 27 64
ole-andreas.sundelin-sagdahl@osloskolen.no

Andrea H. Bruheim (Kkl-6C)
Mobil: 47 62 85 79
andrea.bruheim@osloskolen.no

Sondre B. Vågnes (Kkl-6D)
Mobil: 90 97 61 25
sondre.vagnes@osloskolen.no

Marte H. Anderssen (R)
Mobil: 48 23 46 81
marte.h.anderssen@osloskolen.no

7. trinn
Marianne Sætaberget (Kkl-7A)
Mobil: 90 27 57 36
marianne.sataberget@osloskolen.no

Erica Gohs Tang (Kkl-7B)
Mobil: 90 25 63 76
erica.tang@osloskolen.no

Stine M.M. Nordeng (Kkl-6C/TK)
Mobil: 90 95 38 09
stine.nordeng@osloskolen.no

Linn Langsrud (Kkl-7D)
Mobil: 48 07 25 42
linn.langsrud@osloskolen.no

Per Morten Klette (R)
Mobil: 48 07 25 44
per.klette@osloskolen.no

Truls Weberg (R)
Mobil: 90 25 90 72
truls.weberg@osloskolen.no

Pål-Anders Karlsen (R)
Mobil: 91 00 33 27
pal-anders.karlsen@osloskolen.no

Torstein W. Tynes (R)
Mobil: 90 96 79 48
torstein.tynes@osloskolen.no