Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen

Ring sentralbordet på 24 05 88 00. 

Rektor
Magnus Nesset-Kristiansen
magnus.nesset-kristiansen@osloskolen.no

Ass.rektor og trinnleder 5. og 7. trinn
Kjetil Jahren Mathisen
kjetil.mathisen@osloskolen.no

Undervisningsinspektør og trinnleder 1., 2. og 4. trinn
Sara K. Grødem
sara.grodem@osloskolen.no

Undervisningsinspektør og trinnleder 3. og 6. trinn
Marianne Sætaberget
marianne.sataberget@osloskolen.no

Undervisningsinspektør
Kari Bang Lundnes
kari.lundnes@osloskolen.no

Undervisningsinspektør og leder for sosialpedagogisk avdeling

Silje Thune
silje.thune@osloskolen.no

Avdelingsleder for aktivitetsskolen og spesialavdelingen
Alem Leto
alem.leto@osloskolen.no

Kontoret - ring sentralbord 24 05 88 00

Kontorleder
Tone-Britt Arnesen - tone-britt.arnesen@osloskolen.no

Kontorkonsulent
Unn Charlotte Frantzen - unn.frantzen@osloskolen.no

Miljøarbeidere, Gruppe D - ring sentralbord 24 05 88 00

Fra 01.01.2024:

Lene Prestegård
Ingita Khan

Hamza Iqbal

Benjamin Hristov

Roxchan Anthonipillai

Marin Francis

 

Aktivitetsskolen (REA) - ring basene direkte

Fra 01.08.2022:


AKS-leder

Alem Leto
e-post: alem.leto@osloskolen.no
Tlf:  47 32 65 78

Kontorstøtte (ved spørsmål om plass, oppsigelse, priser, faktura):
Unn Charlotte Frantzen (kontorkonsulent)
e-post: unn.frantzen@osloskolen.no
Tlf.: 24 05 88 00

Elevkontakt
Astrid Smith Jacobsen (sosialkonsulent)
e-post: astrid.jacobsen@osloskolen.no
Tlf: 24 05 88 00

Baseleder base 1: Mariam Naz Ali
Baseleder base 2: fung. baseleleder Ruben Pettersen
Baseleder base 3: Kine Lea
Baseleder base 4: Daniella Kristoffersen


Se også aktivitetsskolens egen kontaktinfo, for ytterligere informasjon om tilsatte.

Vaktmester

Tim A. Spydevold - 46 53 17 34
tim.spydevold@osloskolen.no

IKT-ansvarlig

Finn Sørflaten - 99 01 12 36
finn.sorflaten@osloskolen.no

Andreas Holthe - 48 28 79 87
andreas.holthe@osloskolen.no

Koordinator (skolebuss og vikarer)

Kim K. Holmen - 90 22 34 91
kim.holmen@osloskolen.no

Sosialpedagogisk avdeling - ring direkte innvalg

Sosialrådgiver
Silje Thune - 98 87 26 68
silje.thune@osloskolen.no

Sosialkonsulent
Astrid Smith Jacobsen - 90 11 29 47
astrid.jacobsen@osloskolen.no

Pedagogene - ring direkte innvalg

Kkl = Klassekontaktlærer
K    = Kontaktlærer

R    = Ressurslærer
S    = Spesialpedagog
TK  = Teamkoordinator

Vi gjør oppmerksom på at det i undervisningstiden normalt ikke er mulig å få kontakt med lærer på telefonen, heller ikke via sentralbordet, og vi anbefaler derfor å istedet sende e-post, melding via Skolemeldingsappen, eller SMS til det angitte mobilnummeret.
(Kontakt skolen for info om appen, dersom dere er ukjent med den - den er et viktig verktøy for foresatte, også med tanke på klasselister.)


Nedenstående info er gjeldende fra 21.08.2023.

 

Spesialklassen
Maria Yvette Moen  (Kkl-GruppeD)
Mobil: 46 84 29 82
maria.y.moen@osloskolen.no 

 

1. trinn
Anette Chernus (Kkl-1A)
Mobil: (kommer)
anette.chernus@osloskolen.no

Ingvild O. Egeland (Kkl-1B)
Mobil: 
ingvild.egeland@osloskolen.no

Simen Dyb Berg (Kkl-1C)
Mobil:
simen.berg@osloskolen.no

Marian F. Haugen (Kkl-1D)
Mobil: 
marian.haugen@osloskolen.no

Hilde Sataøen (R)
Mobil: 98 83 36 03
hilde.sataoen@osloskolen.no

Maren Kleven (R)
Mobil: 46 42 77 06
maren.kleven@osloskolen.no

Katrine Brandsar (S)
Mobil: 93 44 56 76
katrine.brandsar@osloskolen.no

2. trinn
Marianne Rangsvåg (Kkl-2A)
Mobil: 90 22 57 25
marianne.rangsvag@osloskolen.no

Liudmyla Koval (Kkl-2B)
Mobil: 45 65 17 27
liudmyla.koval@osloskolen.no

Elias Lervik (Kkl-2C)
Mobil: 47 78 27 13
elias.lervik@osloskolen.no

Cecilie Fosli-Malm (Kkl-2D)
Mobil: 90 13 78 39
cecilie.fosli-malm@osloskolen.no

Linn M. Blixøen (R)
Mobil: 45 73 70 64
linn.blixoen@osloskolen.no

Katrine Brandsar (S)
Mobil:
katrine.brandsar@osloskolen.no

3. trinn
Janne B. Stray (Kkl-3A)
Mobil: 
janne.stray@osloskolen.no

Anniken Gjærum (Kkl-3B)
Mobil: 
anniken.gjarum@osloskolen.no

Andrea H. Bruheim (Kkl-3C)
Mobil:
andrea.bruheim@osloskolen.no

Carin Anderberg (R)
Mobil:
carin.anderberg@osloskolen.no

Martine Csirmaz (R/S)
Mobil:
martine.csirmaz@osloskolen.no

Silje M. Matre (R)
Mobil:
silje.matre@osloskolen.no

4. trinn
Erica G. Tang (Kkl-4A)
Mobil: 90 25 63 76
erica.tang@osloskolen.no

Marit Åsholt (Kkl-4B)
Mobil: 
marit.asholt@osloskolen.no

Jasmin Elmi (Kkl-4C)
Mobil: 94 00 21 99
jasmin.elmi@osloskolen.no

Charlotte Mjelva (R/S)
Mobil: 90 25 22 88
charlotte.mjelva@osloskolen.no

5. trinn
Camilla Obrenovic (Kkl-5D)
Mobil: 90 18 67 92
camilla.obrenovic@osloskolen.no

Lars Kristian Skagestad (Kkl-5E)
Mobil: 90 17 09 61
lars.skagestad@osloskolen.no

Sana Drammeh (R)
Mobil:
sana.drammeh@osloskolen.no

Isabell K. Johansen (R/S)
Mobil:
isabell.johansen@osloskolen.no

Tuva Myhrvold (R)
Mobil: 90 74 51 52
tuva.myhrvold@osloskolen.no

6. trinn
Marita Nystuen (Kkl-6E)
Mobil: 48 07 34 29
marita.nystuen@osloskolen.no

Stine M.M. Nordeng (Kkl-6F)
Mobil: 90 95 38 09
stine.nordeng@osloskolen.no

Esten L. Grini (Kkl-6G)
Mobil: 
esten.grini@osloskolen.no

Linn Enger (R/S)
Mobil: 
linn.enger@osloskolen.no

Silje Matre (R)
Mobil:
silje.matre@osloskolen.no

Sondre B. Vågnes (R)
Mobil:
sondre.vagnes@osloskolen.no

7. trinn
Hilde Jacobsen (Kkl-7D)
Mobil: 90 08 03 44
hilde.jacobsen@osloskolen.no

Per Morten Klette (Kkl-7D)
Mobil:
per.klette@osloskolen.no

Kristine Homlung (Kkl-7E)
Mobil: 48 28 83 64
kristine.homlung@osloskolen.no

Kjetil Barth (Kkl-7E)
Mobil: 48 29 76 85
kjetil.barth@osloskolen.no

Innføringstilbudet nyankomne

Victoria Skaug
Mobil: 90 80 76 04
victoria.skaug@osloskolen.no

 

Natalya Hordiyenko
Mobil: 94 00 22 16
natalya.hordiyenko@osloskolen.no