Ledelse og ansatte

Ledelsen

Ring sentralbordet på 24 05 88 00. 

 

Rektor og trinnleder 6. trinn

Magnus Nesset-Kristiansen
magnus.nesset-kristiansen@osloskolen.no


Ass. rektor og trinnleder 1. og 5. trinn
Kjetil J. Mathisen
kjetil.mathisen@osloskolen.no


Undervisningsinspektør og trinnleder 2.-3. trinn
Ansvar for spesialundervisningen
Kari Bang Thorsrud
kari.thorsrud@osloskolen.no

 

Undervisningsinspektør og trinnleder 4. og 7. trinn
Sara K. Grødem
sara.grodem@osloskolen.no

 

Avdelingsleder for aktivitetsskolen og spesialavdelingen
Alem Leto
alem.leto@osloskolen.no

Kontoret - ring sentralbord 24 05 88 00

Kontorleder
Tone-Britt Arnesen - tone-britt.arnesen@osloskolen.no

Sekretær
Unn Charlotte Frantzen - unn.frantzen@osloskolen.no

Arkiv-/kontorkonsulent
Christian Aasen - christian.aasen@osloskolen.no

Miljøarbeidere, Gruppe D - ring sentralbord 24 05 88 00

Fra 01.01.2021:

Maylinn Langmyrlia
Linn Christine Olsen
Lene Prestegård
Tony Ødegård
Mina Vilde Brannvoll Hovland
Sondre Steine

Aktivitetsskolen (REA) - ring basene direkte

Fra 01.08.2020:


AKS-leder

Alem Leto
e-post: alem.leto@osloskolen.no
Tlf:  90 03 45 80

Kontorstøtte (ved spørsmål om plass, oppsigelse, priser, faktura):
Unn Charlotte Frantzen (sekretær)
e-post: unn.frantzen@osloskolen.no
Tlf.: 24 05 88 00

Elevkontakt
Astrid Smith Jacobsen (sosialkonsulent)
e-post: astrid.jacobsen@osloskolen.no
Tlf: 24 05 88 00

Base 1
Baseleder Aslak Disen
aslak.diesen@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 46 86 02 76
kontortelefonen er betjent kl. 09-16 (midlertidig frem til kl. 19)
Telefon til basen: 94 85 81 03

telefon til basen betjent kl. 13-16.15

Base 2
Baseleder Janne Birkelund
janne.birkelund@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 91 11 29 42
kontortelefonen er betjent kl. 09-16
Telefon til basen: 94 85 81 63
telefon til basen betjent kl. 13-16.15

Base 3
Baseleder Martine Nesse
martine.nesse@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 46 84 99 42
kontortelefonen er betjent kl. 09-14
Telefon til basen: 94 85 28 96
telefon til basen betjent kl. 13-16.15

Base 4
Baseleder Christina Johannessen
christina.johannessen@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 46 84 29 82
kontortelefonen er betjent kl. 9-15
Telefon til basen: 94 85 46 73
telefon til basen betjent kl. 09-16.15

Se også aktivitetsskolens egen kontaktinfo, for ytterligere informasjon om tilsatte.

Vaktmester

Tim A. Spydevold - 46 53 17 34
tim.spydevold@osloskolen.no

 

IKT-ansvarlig

Finn Sørflaten - 99 01 12 36
finn.sorflaten@osloskolen.no

Andreas Holthe - 48 28 79 87
andreas.holthe@osloskolen.no

 

Busskoordinator

Kim K. Holmen - 90 22 34 91
kim.holmen@osloskolen.no

Sosialped. team - ring direkte innvalg

Sosiallærer 1.-3. trinn
Turid Berg Steensen - 90 25 22 88
turid.steensen@osloskolen.no

Sosiallærer 4.-7. trinn
Kristin Solgård - 40 60 40 77
kristin.solgard@osloskolen.no

Sosialkonsulent
Astrid Smith Jacobsen - 90 11 29 47
astrid.jacobsen@osloskolen.no

Pedagogene - ring direkte innvalg

Kkl = Klassekontaktlærer
K    = Kontaktlærer

R    = Ressurslærer
S    = Spesialpedagog
TK  = Teamkoordinator

Vi gjør oppmerksom på at det i undervisningstiden normalt ikke er mulig å få kontakt med lærer på telefonen, heller ikke via sentralbordet, og vi anbefaler derfor å istedet sende e-post, melding via Skolemeldingsappen, eller SMS til det angitte mobilnummeret.
(Kontakt skolen for info om appen, dersom dere er ukjent med den - den er et viktig verktøy for foresatte, også med tanke på klasselister.)

Fra 01.01.2021:
André Bye (Kkl-GruppeD)
Mobil: 48 25 31 74
andre.bye@osloskolen.no


1. trinn
Lisa M.S. Hestad (Kkl-1A/TK)
Mobil: 48 29 83 33
lisa.hestad@osloskolen.no

Marianne Rangsvåg (Kkl-1B)
Mobil: 90 22 57 25
marianne.rangsvag@osloskolen.no

Henrik S. Holten (Kkl-1C)
Mobil: 48 28 79 81
henrik.holten@osloskolen.no

Celine Schaug (K)
Mobil: 47 78 27 13
celine.schaug@osloskolen.no

True Elgshøen (S)
Mobil: 48 27 37 41
true.elgshoen@osloskolen.no

 

2. trinn

Ylva A. Wærenskjold (Kkl-2A)
Mobil:  47 78 29 06
ylva.warenskjold@osloskolen.no


Serine Sørensen (Kkl-2B)
Mobil: 90 13 57 86
serine.sorensen@osloskolen.no

Kristian Nygård (Kkl-2C/TK)
Mobil: 90 02 83 92
kristian.nygard@osloskolen.no

Katrine Brandsar (S)
Mobil: 48 24 26 78
katrine.brandsar@osloskolen.no

 

3. trinn

Astrid T. Arnesen (Kkl-3A)
Mobil: 99 08 10 96
astrid.arnesen@osloskolen.no

Charlotte Gundersen (Kkl-3B)
Mobil: 90 71 92 95
charlotte.gundersen.1@osloskolen.no

Marita Nystuen (Kkl-3C/TK)
Mobil: 48 07 34 29
marita.nystuen@osloskolen.no

Martha H. Ljosland (Kkl-3D)
Mobil:  90 07 05 74
martha.ljosland@osloskolen.no

Marian F. Haugen
Mobil: 48 29 82 96
marian.haugen@osloskolen.no


Mariken V. Lian
Mobil: 90 01 94 67
mariken.lian@osloskolen.no


Stig Erik S. Steimler (S)
Mobil: 90 03 02 54
stig.steimler@osloskolen.no

Torill Lien (R)
Mobil: 90 17 68 45
torill.lien@osloskolen.no


4. trinn

Linnea Swartswe (Kkl-4A)
Mobil: 90 67 94 51
linnea.swartswe1@osloskolen.no

Kristine Homlung (Kkl-4B)
Mobil: 48 28 83 64
kristine.homlung@osloskolen.no

Viktoria B. Sakseid (Kkl-4C/TK)
Mobil: 46 92 42 20
viktoria.sakseid@osloskolen.no

Charlotte B. Mjelva (R)
Mobil: 90 76 08 46
charlotte.mjelva@osloskolen.no

Hilde G. Vårlid (S)
Mobil: 90 22 42 87
hilde.varlid@osloskolen.no

5. trinn

Andreas Holthe (Kkl-5A, delt ansvar)
Mobil: 48 28 79 87
andreas.holthe@osloskolen.no

Carin Anderberg (Kkl-5A, delt ansvar)
Mobil: 48 17 42 81
carin.anderberg@osloskolen.no

Camilla Obrenovic (Kkl-5B fra 12.04.2021)
Mobil: 41 42 44 44
camilla.obrenovic@osloskolen.no

Andrea H. Bruheim (Kkl-5C)
Mobil: 47 62 85 79
andrea.bruheim@osloskolen.no

Sondre B. Vågnes (Kkl-5D)
Mobil: 90 97 61 25
sondre.vagnes@osloskolen.no

Magnus T. Solbakken (K)
Mobil: 94 84 03 58
magnus.solbakken@osloskolen.no

Maiken M. Watz (S)
Mobil: 91 18 64 98
maiken.watz@osloskolen.no

6. trinn
Marianne Sætaberget (Kkl-6A/TK)
Mobil: 90 27 57 36
marianne.sataberget@osloskolen.no

Erica Gohs Tang (Kkl-6B)
Mobil: 90 25 63 76
erica.tang@osloskolen.no

Stine M.M. Nordeng (Kkl-6C)
Mobil: 90 95 38 09
stine.nordeng@osloskolen.no

Linn Langsrud (Kkl-6D)
Mobil: 48 07 25 42
linn.langsrud@osloskolen.no

Per Morten Klette (K)
Mobil: 48 07 25 44
per.klette@osloskolen.no

Truls Weberg (K)
Mobil: 90 25 90 72
truls.weberg@osloskolen.no

Pål-Anders Karlsen (S)
Mobil: 91 00 33 27
pal-anders.karlsen@osloskolen.no

 

7. trinn
Sissel Paulsen (Kkl-7A)
Mobil: 90 19 23 72
sissel.paulsen@osloskolen.no

Linn Blixøen (Kkl-7B/TK)
Mobil: 48 24 25 56
linn.blixoen@osloskolen.no

Ole-Andreas S. Sagdahl (Kkl-7C)
Mobil: 90 24 27 64
ole-andreas.sundelin-sagdahl@osloskolen.no

Ingrid H. Kvalvaag (Kkl-7D)
Mobil: 48 07 31 72
ingrid.kvalvaag@osloskolen.no

Marlene H. Falch (K)
Mobil: 94 84 72 13
marlene.falch@osloskolen.no

Tuva Myhrvold (R)
Mobil: 90 74 51 52
tuva.myhrvold@osloskolen.no

Marte H. Anderssen (S)
Mobil: 48 23 46 81
marte.h.anderssen@osloskolen.no