Hovedseksjon

Om AKS Refstad

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Vi legger vekt på et bredt aktivitetstilbud med morsomme aktiviteter for alle alderstrinn. 

Rammeplanen for Aktivitetsskolen sikrer en helhetlig organisering og kvalitativt godt lekse- og aktivitetstilbud for elevene.

AKS skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • å gi gode muligheter for leksearbeid