Om AKS Refstad

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Vi legger vekt på et bredt aktivitetstilbud med morsomme aktiviteter for alle alderstrinn. 

Rammeplanen for Aktivitetsskolen sikrer en helhetlig organisering og kvalitativt godt lekse- og aktivitetstilbud for elevene.

AKS skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • å gi gode muligheter for leksearbeid