Om AKS Refstad

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

17. desember 2008 ble rammeplanen for Aktivitetsskolen (AKS) vedtatt i bystyret og 1. august 2009 endret SFO navn til Aktivitetsskolen.

Rammeplanen for Aktivitetsskolen sikrer en helhetlig organisering og kvalitativt godt lekse- og aktivitetstilbud for elevene.


Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:


• å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
• å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
• å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
• å gi gode muligheter for leksearbeid

Drawing of a city