Hovedseksjon

Avdeling for elever med autismespekterforstyrrelse

Avdelingen består i dag av fire elever, to spesialpedagoger og tre miljøarbeidere. Våre elever har 1:1 undervisning det meste av skoledagen, og på aktivitetsskolen.

Alle elevene har et helhetlig spesialpedagogisk behov. Hver elev jobber etter individuelle spesialpedagogiske planer, og har som mål å bygge opp nye ferdigheter steg for steg. Vi er opptatt av at elevene skal utvikle et funksjonelt språk og lære seg å være i naturlige miljøer.

Sentralt i opplæringen står:

  • Å utvikle funksjonell kommunikasjon, enten i form av verbalt språk og/eller alternativ kommunikasjon.
  • Sosiale ferdigheter
  • Selvhjelpsferdigheter  (ADL)
  • Grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk
  • Å lære seg å være i naturlige miljøer som for eksempel i byen, på cafè, på buss o.l.

På Aktivitetsskolen jobber det samme personalet som på skolen. De bruker også de samme lokalene. Vi har fokus på nært samarbeid mellom skole og AKS. De elevene som har utbytte av det, deltar noe i ordinære klasser og på ordinær AKS.

Hva er autismespekterforstyrrelse? 

Mange barn lurer på om autisme er en sykdom. Det er det ikke, men heller et sett av forskjellige funksjonsnedsettelser.

Noen barn med autisme fungerer nesten helt som normalt, mens de mest alvorlige variantene gjør at barnet ikke klarer å kommunisere med verden i det hele tatt.

Det er stor variasjon på hvordan autisme påvirker barnets fundering. Barn med autisme har som regel utfordringer innen disse tre områdene:

  • Sosialt samspill
  • Sosial kommunikasjon
  • Fleksibilitet og sosial forestillingsevne

I tillegg til utfordringene nevnt ovenfor, ser man at noen har gjentagende og repeterende adferdsmønster, f.eks. vifting med hender, lage lyder, rugge med kroppen, gå i ring etc. Noen kan også ha problemer med forandringer av f.eks. rutiner.