Hovedseksjon

Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen

Elever i mat og helse

Skolen har en lokal handlingsplan for bedre praksis for fysisk aktivitet, mat og måltider. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til at elevene oppfyller Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet.