Hovedseksjon

Velkommen til skolestart!

Bredtvet skole

Nå gleder vi oss stort til å ta imot alle dere spente og håpefulle skolestartere. Første skoledag er mandag 16. august. Aktivitetsskolen har oppstart mandag 2. august. Onsdag 23. juni ble det sendt ut mail til alle foresatte med informasjon om skolestart og øvrig nyttig informasjon. Informasjonsskrivet finner du her. Aktivitetsskole (AKS) sender ut egen informasjon om påmelding og oppstart. Vi har også laget en liten introduksjonsfilm slik at dere kan bli litt kjent med skolen vår før skolestart. Den finner du under teksten her.

Her kan du finne en brosjyre med mer informasjon om skolestart.

Her er en lenke til informasjon om å starte på skolen på Oslo kommunes nettsider.

Informasjon om skolestart og skolestartbrosjyren finnes på flere språk, på Oslo kommunes nettsider.