Hovedseksjon

Våre satsningsområder

Barn hopper paradis.

FOKUSOMRÅDER:

STYRKE MATTILBUDET
STYRKE AKTIVITETSTILBUDET
STYRKE SAMMENHENGEN MELLOM SKOLE OG AKS
GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ

Styrke aktivitetstilbudet:
De siste brukerundersøkelsene viser at REA har et godt aktivitetstilbud, men at vi har forbedringspotensialet når det kommer til bredden og variasjonen. Dette skal vi nå prøve å gjøre noe med. I skoleåret 2019-2020 skal vi fortsette å gi tilbud om faste påmeldingskurs og organiserte baseaktiviteter uten påmelding, men vi skal ha større fokus på å tilby forskjellige typer aktiviteter gjennom uken og å bytte ut oftere våre faste påmeldingskurs.

Styrke mattilbudet:
I skoleåret 2019-2020 skal vi prøve å utvikle og styrke mattilbudet vårt. Fra skoleår 2019/2020 skal Janne Birkelund, som har en ernæringsfaglig utdannelse, overta ansvaret for maten, der hennes hovedoppgave blir å utvikle mattilbudet, innenfor de budsjettrammene vi har. Vi kommer til å fortsette med å smøre mat i klasserommet under spisetiden. Dette vil sikre at brødskiven som lages er ferske. På høyere trinn vil barna få mulighet til å lage brødskiven sin selv, da det er læring i å tilberede sin mat selv. Her skal vi også se på muligheter for alternative mellommåltider til brødskiver og pålegg. 2019 - 2020 Vi skal ha faste menyer på varmmaten som skal utvikles av Janne. Her er kriteriene sunt og godt mellommåltid. Her vil vi blant annet ta i bruk matveilederen som er laget for AKS der fokuset er på sunne og gode mellommåltider. Vi skal dessuten innføre frokost som skal serveres på morgenåpning. Her vil det være mulig for barna å spise frokost, dersom man ikke rakk det hjemme, før de setter i gang med en viktig skoledag. Mer informasjon om frokost vil komme etter hvert.

Styrke samarbeidet mellom skolen og REA:
I det neste skoleåret kommer vi til å jobbe for å styrke samarbeidet mellom skolen og REA. På utviklingssamtaler vil det komme informasjon fra REA om hvordan barnet har det hos oss. REA skal være en del av skolens sosialpedagogiske team, der man vil ha mulighet til å drøfte ulike tiltak sammen med sosialkonsulenten, sosiallæreren, kontaktlæreren og skolens inspektør. Våre baseledere skal delta på planlegging av skolens perioder sammen med lærerne slik at REA alltid er informert om hva barna gjør på skolen. På denne måten skal vi prøve i enda større grad å støtte opp under skolens arbeid gjennom lekpregede læringsstøttende aktiviteter. Vi mener at et godt samarbeid mellom skolen og REA også vil bidra til å gi alle barna et godt og trygt skolemiljø, gjennom hele dagen. Alle ansatte på REA skal kjenne til den nye opplæringsloven, aktivitetsplikten og skolens handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø. Dette vil bli tatt opp hyppig på våre møter, for å sikre at alle barn har det godt hos oss.