Våre satsningsområder

Barn hopper paradis.

Rea sine satsningsområder er:

  • Samarbeid skole-hjem
  • Prosjekt ernæring
  • Prosjekt fysisk aktiviet og lek
  • Læringstøttende aktivter

Vi har samlet litt mer utfyllende informajson om de forskjellige områdene i et eget informasjonsskriv