Hovedseksjon

Foresatte og lekser

Lesing skal være en glede. Som foreldre kan du gi barnet ditt leseglede ved å vise at lesing er en aktivitet til glede og nytte. Det er både gøy, spennende og fint å lese sammen. Hvis du ikke er så stødig i norsk, les bøker på morsmålet.
Da viser du at bøkenes verden er spennende, interessant og morsom.

 

Gi barnet ditt oppmuntring, ros og støtte.
Det er viktig å øve hver dag. 
Å lære og lese er som å spille fotball - den som vil bli god må trene.

 

Målet med å lese er at vi forstår det vi leser.
Derfor må barna lære å snakke om, og tenke over det de leser.

 

En måte å gjøre det på er:

Snakk om bildene i boka....

«Hva tror du boka handler om? Hvorfor tror du det?

Har du sett eller vært med på...? Vet du noe om ...?»

 

Les høyt fra boka

La gjerne barnet lese høyt for deg, eller les et lite avsnitt hver, annenhver gang. De eldste foretrekker muligens å lese inni seg.

 

Få barnet til å gjenfortelle historien....

«Hva var det første som skjedde...? Hva skjedde etterpå....?

Hvordan slutter historien?»

 

Les gjerne teksten en gang til

Be barnet være med på lesingen, og be det peke på ordene etter hvert som dere leser dem.

 

Snakk sammen om historien - reflekter sammen

"Hvorfor gikk det som det gikk? Hva tror du skjer videre?

Hvorfor tror du det?"

 

Det å få en positiv opplevelse av lesing er noe av det viktigste når man holder på å lære å lese. Derfor er det viktig å ha passe vanskelige bøker.

Gi læreren beskjed om boka er for vanskelig.

 

Om barnet har blitt en mer selvstendig leser er det fortsatt like viktig at du viser interesse for det barnet leser.
La barnet fortelle hva det leser om.
Vær oppmerksom, støttende og raus med ros.

 

God lesing!