Hovedseksjon

Om hjem–skole samarbeid

skole hjem samarbeid

Denne skal sikre at skole og foresatte har gjensidige forventninger til hverandre knyttet til tre områder; fag og læring, trygghet og trivsel samt dialog og samarbeid. Veilederen for hjem–skole samarbeid skal bidra til å styrke dialogen mellom foresatte, lærere og skolen, slik at forutsetningene for elevenes læring og trivsel er best mulig.