Vår profil

Bannerbilde av Refstad skole.

Refstad skole er en barneskole som ligger på Refstad i bydel Bjerke. Vi har 675 elever fordelt på 1.-7. trinn., samt 100 ansatte fordelt på skolen og aktivitetsskole. 

 Vi ønsker stadig å utvikle oss for å gi elevene de beste forutsetningene for å nå sitt læringspotensial. De utfordringer som gis, og de valg som tas på Refstad skole, har betydning for framtiden. Vi er stolte av vårt arbeid med å skape ansvarlige, aktive, nysgjerrige, undrende og inspirerte elever. Elevene våre er engasjerte, vil delta i samfunnet og være med å forme framtiden. De vil gjøre en forskjell til det beste for fellesskapet. Refstad skole er ambisiøse på læring; fra grunnleggende ferdigheter til sosial kompetanse. Læring skjer i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre. Både voksne og barn i og rundt Refstad skole har et felles ansvar for at alle opplever en positiv skolehverdag, og et miljø fritt for mobbing, vold og rasisme. 


Sammen skaper vi en trygg fremtid.