Hovedseksjon

Vår profil

Bannerbilde av Refstad skole.

Sommeren 2018 måtte vi flytte inn i midlertidige lokaler på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom.

Våren 2019 ble det avgjort fra sentralt hold at det gamle skolebygget skal rives, og vi kan flytte tilbake til rehabilitert/nytt bygg rundt 2023/24.
 
Vi på Refstad skole satser på høy kvalitet i undervisningen med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse med utstrakt bruk av digitale læringsmidler. Alle elever på Refstad skole har hver sin iPad. Vi har et høyt trykk på utvikling og læring for både ansatte og elever, og er opptatte av å bli gode sammen. Alle våre ansatte må være mål- og resultatorienterte. Vi har flotte elever, engasjerte foresatte og ambisiøse og dyktige lærere.
 
Vi ønsker stadig å utvikle oss for å gi elevene de beste forutsetningene for å nå sitt læringspotensial. De utfordringer som gis, og de valg som tas på Refstad skole, har betydning for framtiden. Vi er stolte av vårt arbeid med å skape ansvarlige, aktive, nysgjerrige, undrende og inspirerte elever. Elevene våre er engasjerte, vil delta i samfunnet og være med å forme framtiden. De vil gjøre en forskjell til det beste for fellesskapet. Refstad skole er ambisiøse på læring; fra grunnleggende ferdigheter til sosial kompetanse. Læring skjer i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre. Både voksne og barn i og rundt Refstad skole har et felles ansvar for at alle opplever en positiv skolehverdag, og et miljø fritt for mobbing, vold og rasisme. 

Sammen skaper vi en trygg fremtid.