Skjemaer

Vær obs. på at når det gjelder AKS, kan man i tillegg både søke om, og si opp plass elektronisk, via Oslo kommunes skjemaportal.  Man finner da Refstad AKS under Bjerke bydel.

Vi har ikke noe skjema for å melde inn elever som har flyttet til vårt inntaksområde. Dette ordnes ved mottak av flyttemelding fra skolen man kommer fra, eller man kan ta direkte kontakt med oss pr. telefon eller e-post.

For å registrere elever som er nyinnflyttede til landet, må man ta direkte kontakt med oss pr. telefon for å avtale tid, ettersom barnas språk- og skolebakgrunn må kartlegges før skoleplass kan tildeles.