Hovedseksjon

Skjemaer

 

Medisinering - skjemaer til høyre på denne siden.

 

Skolefri:  Les mer og søk på Oslo kommunes nettsider, https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/permisjon-fra-skolen/

Se mer informasjon under fanen For elever og foresatte > Reglement og skjema > Permisjonsreglement.


Skolebytte/utflytting/beholde plass etter flytting innen eller ut av kommunen:  Les mer og søk på Oslo kommunes nettsider, https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skolekrets/bytte-grunnskole/

 

Plass på aktivitetsskolen:  Les mer og logg inn på Oslo kommunes nettsider for å søke om, endre og si opp plass elektronisk via Oslo kommunes skjemaportal. Man finner da Refstad AKS under Bjerke bydel.

Vi har ikke noe skjema for å melde inn elever som har flyttet til vårt inntaksområde. Dette ordnes ved mottak av flyttemelding fra skolen man kommer fra, eller man kan ta direkte kontakt med oss pr. telefon eller e-post.

For å registrere elever som er nyinnflyttede til landet, må man ta direkte kontakt med oss pr. telefon for å avtale tid, ettersom barnas språk- og skolebakgrunn må kartlegges før skoleplass kan tildeles.