Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

I 2018 ble Refstad skole sertifisert som miljøfyrtårn. Dette innebærer at skolen har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Arbeidet gir skolen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom arbeidet med å bli godkjent som miljøfyrtårn har Refstad skole gjennomgått egne rutiner knyttet opp mot miljøspørsmål, og vi søker resertifisering i 2021. Refstad skole ønsker å være en bærekraftig institusjon som gir elevene best mulig forståelse for klima- og miljøspørsmål.

På Refstad skole vektlegger vi miljøvennlige løsninger ved innkjøp av næringsmidler, læremidler og teknologi, og sikrer at bygget har gode løsninger for resirkulering og energieffektivitet. I forbindelse med riving av gamle Refstad skole har store deler av materialet blitt gjenbrukt. Den nye skolen vil ha særlig gode løsninger for resirkulasjon og energieffektivitet.

Skolen leverer årlig klima og miljørapport. Rapporten inneholder bl.a. status for vårt miljøarbeid hvor en kan måle effekt av iverksatte miljøtiltak, samt handlingsplan for å forbedre miljøprestasjonene ytterligere.

Miljøfyrtårn-logo