Hovedseksjon

Ny plass etter oppsigelse

Hvis man sier opp heltidsplass på REA og ønsker å begynne igjen i redusert plass, kan man tidligst få ny oppstart f.o.m. neste termin.

I praksis betyr dette følgende:

  • Sier man opp plass i løpet av vårhalvåret, kan ny oppstart først skje f.o.m. 1. august.
  • Sier man opp plass i løpet av høsthalvåret, kan ny oppstart først skje f.o.m. 1. januar.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder ved oppsigelse av eksisterende heltidsplass på REA, som etterfølges av søknad om redusert plass på REA.

Hvis man derimot sier opp plass og ønsker å begynne igjen i samme plasstørrelse, eventuelt større plass, kan oppstart skje etter spesiell avtale.

Ved flytting fra én aktivitetsskole til en annen, gjelder andre regler.