Hovedseksjon

Ofte stilte spørsmål om læringsbrett på Refstad skole

læringsbrett

Har jeg erstatningsplikt ved ødelagt læringsbrett?
Ja, i utgangspunktet er du erstatningspliktig for alt materiell du låner på skolen utover normal bruksslitasje.

I kontrakten som alle foresatte må underskrive på Refstad skole, står det at det er vanlige erstatningspliktige regler som gjelder. Her skal vi forklare litt hva det innebærer:

Skolen i Norge har et gratisprinsipp, og alle elever får låne det de i utgangspunktet trenger for læringsarbeidet på den enkelte skole. Alt utstyr man mottar er til utlån. Dvs. at man leverer tilbake ting man har lånt med normal bruksslitasje, f.eks. skolebøker. Blir disse ødelagt på skolen eller hjemme, er man erstatningspliktige for det (jfr. Erstatningsloven § 1.1 og § 1.2).

Der hendelsen som har ført til skade skyldes uaktsomhet, må man ved Refstad skole erstatte 25% av innkjøpsverdi. Dette gjelder skolebøker, iPad og andre ting man eventuelt låner. Dette er langt under det erstatningsloven legger til rette for.

Vurdering av uaktsomhet vurderes individuelt mht. elevens alder, modenhet og så klart situasjonen. Dette fremgår av lovens forarbeider. Det vil si at vi vurderer hvert tilfelle individuelt ut i fra dette.

Hvis man derimot med viten og vilje ødelegger noe er man 100 % erstatningspliktig (opptil 5000 kr i hvert skadetilfelle som foresatt. jfr. Erstatningsloven §1.2).

Erstatningsreglene gjelder enten man er på skolen, skoleveien eller hjemme, og i utgangspunktet på alle skoler i Norge. Slik har det vært i flere tiår. Også på Refstad skole har det vært krevet inn erstatning for ødelagt materiell de senere årene. Kontrakten dere må skrive under, er således ikke mer bindene enn erstatningsloven, men vil være et dokument til opplysning og bevisstgjøring hva man konkret forholder seg til ved erstatningsplikt for læringsbrett. Det samme kunne vært utarbeidet for alt annet elevene også låner av skolen, men det ville ikke vært hensiktsmessig fordi det er veldig mange forskjellige ting med vidt forskjellig pris. Ved alle andre tilfeller som ikke involverer læringsbrett, gjøres det en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle.

Elevene vil normalt sett fremover ikke ha noen skolebøker de får på personlig utlån, men låner ved behov på skolen. Tidligere har verdien av bøkene elevene har fått til personlig utlån for ett år oversteget kostnaden av en iPad.

Erfaringer fra andre skoler er at det er veldig lite ødeleggelser, og at elevene er veldig flinke til å ta vare på læringsbrett sitt.

Hvordan oppbevarer man læringsbrett i REA-tiden?
Det vil være litt forskjellig ut i fra lokalitetene på hver base. Hver base vil finne gode løsninger. Læringsbrettet er etter at det er satt opp med en personlig konto ikke spesielt attraktivt å stjele, siden det er helt ubrukelig for de fleste andre pga. passordbeskyttelsen. Læringsbrettet kan også spores hvis det blir rapportert stjålet, når de som stjal det bruker det online.

Vi gleder oss masse til en enda mer spennende og lærerik skolehverdag med de enorme muligheter læringsbrett gir.

Må barnet mitt bære læringsbrett til og fra skolen hver dag i tillegg til alle bøkene?
På Refstad skole har du i utgangspunktet ingen faste bøker du trenger å ha med deg hjem i sekken hver dag. Det kan i enkelte tilfeller være at du må ha med kladdebøker. Læringsbrettet vil i veldig mange sammenhenger være det eneste de trenger å ha med seg hjem, så i de fleste tilfeller vil barna ha en vesentlig lettere sekk nå enn når de tidligere hadde med skolebøker hjem.

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd?
Skolen ønsker å ta hånd om dette. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dette dessverre har skjedd.

Hvordan får eleven brukerstøtte?
Gjennom kontaktlærer som eventuelt formidler behov videre.

Vil elevene få tilstrekkelig opplæring av appene, slik at det vil bli effektivt i undervisningen?
Ja, det er målet. Vi setter av tid og ressurser til opplæring i appene samtidig som elevene med fagstoff. Vi har både profesjonelle instruktører/veiledere og lærere som har fått god opplæring i bruk av de ulike appene, og i planlegging og gjennomføring av digital undervisning.


Hvordan skal deling foregå?
Deling vil foregå via AirDrop. Med AirDrop kan du dele for eksempel bilder, video og nettsteder trådløst med iPader som befinner seg i nærheten. Dette kan for eksempel være til underveisvurdering av elevarbeider, eller til å distribuere undervisningsmateriell. Appen Showbie vil også være veldig sentral for deling og tilbakemelding fra lærer.

Hvilken type beskyttelse/cover skal iPad-en ha?
iPad-en til elevene skal ha et støtsikkert cover. Modellen er ”OtterBox UnlimitEd ProPack”. Dette vil bli levert med iPad-en. Coveret vil beskytte iPad-en både i klasserommet og i skolesekken. iPad-en skal ikke tas ut av dette coveret av sikkerhetshensyn.

NB! Coveret må klemmes godt på rundt kantene til skjermen, slik at ”glippen” rundt kantene foran blir borte. Dette gjøres ved å klemme med begge tomlene rundt hele coveret mens man bretter opp undersidecoveret, på alle sidene og kantene.

Hva med stråling?
Vi mener stråling knyttet til iPad-bruk ikke utgjør noen fare. Refstad skole baserer seg på Statens strålevern sine anbefalinger.

Kan elevene bruke eksternt tastatur?
Elevene får ikke tastatur fra skolen. Skolen forventer heller ikke at elevene har tastatur. Erfaringer fra andre skoler forteller at de fleste velger å bruke tastaturet på skjermen. Elevene kan bruke eksternt tastatur hjemme hvis de ønsker det.


Skal man merke iPad-en med noe navn, når alle elevene på skolen har samme?
Det kan være lurt å sette på et personlig kjennetegn på dekselet, et klistremerke, en navnelapp el.l. Elevene kan også endre iPad-ens navn under menyen ”Innstillinger”.

Skal iPad-en leveres etter 7. klasse, og hva med ferier?
Eleven får iPad-en til utlåns nå, og den skal leveres tilbake ved avslutning av 7. klasse.

Vil nettbruken av elevenes iPad-er overvåkes?
Nei, vi har begrenset oversikt. Gjennom administrasjonsrettighetene har skolen anledning til å se hvilken iPad som er registrert på hvilken elev, og hvilke apper som er installert på hver iPad. Vi har ikke tilgang til elevens innhold i appene.  Vi kan begrense hvilke funksjoner elever skal ha tilgang til, men vi ser ikke hva de faktisk gjør.

Kan elevens apper også lastes ned på familiens iPad?
Nei. Skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram, og det er selve iPad-en (ikke eleven) som er registret i det systemet. Volumlisensieringsprogrammet (VPP) fungerer slik at skolen administrerer et visst antall lisenser av hver app. Disse kan trekkes tilbake fra den enkelte og gjenbrukes på andre. Det gir oss muligheter til å for eksempel kjøpe klassesett av apps, som en klasse disponerer i en periode og som så kan trekkes tilbake og distribueres til en annen klasse.

Hvordan sjekker/hindrer dere nedlasting av uønsket innhold?
Når eleven er pålogget skolens nettverk, fungerer den vanlige brannmuren og innholdskontrollen. Brannmurer og filtre på de forskjellige hjemmenettverkene har skolen ingen kontroll over. Refstad skole har heller ikke anledning til å skanne hver enkelt enhet før/når den er pålogget skolenettverket, og ønsker det heller ikke. Synlige sikkerhetsbrudd vil bli håndtert etter vanlig prosedyre. Skolen forbeholder seg retten til å slette og reinstallere innhold på enheten. Vi har høyt fokus på å gi elevene digital dannelse gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring i nettvett.

 

Hvordan tenker dere å videreutvikle elevenes håndskrift?
iPad-en vil ikke erstatte håndskrift fullt og helt, elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd.

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?
På skolen vil det, som før, være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, slik vi voksne med «kontorjobb» ofte gjør. På hjemmebane må foresatte lage kjøreregler for hvor, når og hvordan iPad-en kan brukes utover leksearbeidet. Kjørereglene må tilpasses den enkelte utfra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at iPad-en ikke skal være på rommet etter leggetid, eller kanskje ikke i det hele tatt! iPad-en skal ha et fast sted for lading, slik at vi slipper å lete etter den i en travel morgenstund osv. Diskuter gjerne med andre foresatte.

Hvordan vil skolen håndtere brudd på kjørereglene for bruk av iPad?
Dersom skolen får melding om brudd på reglene vil det få konsekvenser for eleven(e) i henhold til gjeldende regelverk som eleven har skrevet under på. (Regler for bruk av læringsbrett på Refstad skole.)

Hvorfor er dere så strenge med passord og kode til iPad?
iPad-en skal være elevens personlige læremiddel. Den skal ikke lånes ut til andre, dette gjelder også foresatte og søsken. Elevene har sitt skolearbeide her, og foresattes Facebook eller lillebrors spill skal ikke ligge her. Ett av elementene i digital dannelse er at elevene skal lære seg å verne om egen identitet. I det ligger det også en bevissthet rundt at passord er personlig. Erfaring fra andre skoler er at selv de yngste elevene klarer å huske sitt eget passord og kode.