Hovedseksjon

Handlingsplan for et godt læringsmiljø

Skolen har en handlingsplan for et godt skolemiljø som viser skolens mål for arbeidet mot mobbing, forebyggende tiltak, rutiner ved mistanke om mobbing og håndtering dersom en mobbesituasjon oppstår. Dersom du ønsker å lese mer om dette temaet anbefaler vi Utdanningsdirektoratets side. Merk for øvrig at handlingsplanen for skolen er under revisjon, slik at oppdatert plan vil komme i løpet av skoleåret.