Handlingsplan for et godt læringsmiljø

Gutt og jente, skoleelementer

Skolen har en handlingsplan for et godt skolemiljø som viser skolens mål for arbeidet mot mobbing, forebyggende tiltak, rutiner ved mistanke om mobbing og håndtering dersom en mobbesituasjon oppstår. Dersom du ønsker å lese mer om dette temaet anbefaler vi Utdanningsdirektoratets side.

Dokumenter