Skolemiljøutvalget

Glade skoleelever, illustrasjon

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Skolemiljøutvalget består av:

Skolerepresentanter:
Kari Bang Thorsrud
Turid Berg Steensen
Kristin Solgård
Henriette T.  Nilsen

Elevrådsleder og nestleder

Foreldrerepresentanter:
Straume Ronnestad
Gørill Netteberg

Bydelspoitiker:
Ruth Tomter