Skolemiljøutvalget

Glade skoleelever, illustrasjon

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Skolemiljøutvalget består av:

Skolerepresentanter:

Turid Berg Steensen
Kristin Solgård (perm.)
Linn M. Blixøen

Elevrådsleder og nestleder

Foresatterepresentanter:
Uzma Sattar


Bydelspolitiker
Bjørn H. Raa