Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Skolemiljøutvalget består av:

Torgeir Stegane (foreldrerepresentant)

Jennifer Illes Hernandez (foreldrerepresentant)

Bjørn H Raa (Bjerke bydelsutvalg)

Naija Sabtain (elevrådsleder)

Camilla Dahl-Johansen (inspektør)