Hovedseksjon

Dysleksivennlig skole

dysleksi norge

Å være dysleksivennlig innebærer ikke at vi har mer tid eller ressurser enn andre skoler, men vi arbeider for å sette kunnskap i system og skaper gode rutiner.

Ettersom Dysleksivennlige skoler jobber systematisk med lese, skrive og regneopplæringen, mener vi det er god skole for alle våre elever.

Denne godkjenningen er gitt av Dysleksi Norge og betyr kort forklart at skolen har system for kartlegging og tiltak i forhold til lese-, skrive- og matematikkvansker blant elever. Å være dysleksivennlig skole innebærer at skolen: 

  • har et inkluderende og aksepterende miljø
  • har gode systemer og kompetanse på å finne de som har vansker
  • kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk
  • følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det
  • raskt setter inn tiltak som fungerer
  • er gode bruke mulighetene IKT gir
  • sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker
  • evner å se forbedringspotensial og har vilje til å endre praksis

Les mer om Dysleksivennlig skole på Dysleksi Norges egen hjemmeside her https://dysleksinorge.no/dysleksivennlig-skole/