Skolemelk/-frukt

Skolelyst - ny skolemelkordning fra Tine

Info om ny skolemelkordning

Skolefrukt

Skolefrukt bestilles også via internett, på www.skolefrukt.no. Fremgangsmåten er noenlunde den samme, man registrerer seg som bruker, og deretter bestiller man abonnementet og betaler direkte til dem. Se forøvrig informasjon om dette på den angitte nettsiden.

Kontaktinfo

Henvendelser ang. abonnement (registrering, avslutning, betaling) gjøres direkte til skolelyst.no eller skolefrukt.no.

Andre spørsmål kan rettes til skolens kontaktperson for begge ordningene:
Hanane El Moujarreb - 24 05 88 00
hanane.el.moujarreb@ude.oslo.kommune.no

Vi hjelper så langt vi kan!