Hovedseksjon

Skolemelk/-frukt

Foresatte må selv registrere seg og bestille på nettsidene skolelyst.no og skolefrukt.no.

Felles for begge ordningene er at man kun betaler for antall skoledager fratrukket 3 dager for den årlige turen til Hudøy. I tillegg er det trukket ut 5 dager for de klassene som skal på leirskole.

Skolefrukt

Skolefrukt bestilles også via internett, på www.skolefrukt.no. Fremgangsmåten er noenlunde den samme, man registrerer seg som bruker, og deretter bestiller man abonnementet og betaler direkte til dem. Se forøvrig informasjon om dette på den angitte nettsiden.

Kontaktinfo

Henvendelser ang. abonnement (registrering, avslutning, betaling) gjøres direkte til skolelyst.no eller skolefrukt.no.

Andre spørsmål kan rettes til skolens kontaktperson for begge ordningene:
Hanane El Moujarreb - 24 05 88 00
hanane.el.moujarreb@ude.oslo.kommune.no

Vi hjelper så langt vi kan!