Hovedseksjon

FAU

Styret har 2 representanter og 1-2 vararepresentanter pr. trinn. Disse velges normalt for 2 år av gangen. FAU skal sikre den lovfestede foreldremedvirkningen i skolen, og bidra både til kvalitetsutvikling og skolemiljø.

Refstad FAU har jevnlig møter med skolens ledelse. Styremøtene er organisert slik at de er besluttende, men er også et forum for erfaringer.

Kontakt FAU: 

Leder: Siri A. Egeland
refstadskolefau@gmail.com

Refstad FAU: 

 • Arrangerer skolerende foreldremøter og foredrag
 • Kommer med innspill i organiseringen av undervisningen
 • Overvåker og følger opp trafikkforhold
 • Bidrar til og følger opp informasjonsflyten skole/hjem
 • Arbeider med skolemiljøsaker
 • Arrangerer sosiale tiltak, som skoledisco
 • Igangsetter arbeidet med 17. mai arrangementet ved Refstad skole (4. trinn har ansvaret for gjennomføring, mens inntekten går til FAU)
 • Bidrar økonomisk til Hudøy-turene til Refstad skole, samt til skoleball for 7. trinn
 • Deltar i humanitært arbeid

Alle foreldre ved Refstad skole er velkommen til å delta på FAU-møtene, og er alltid velkomne til å komme med forslag og innspill. 

Kommende møter

FAU skal

 • Fremme fellesinteressene til foreldrene
 • Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU