Hovedseksjon

NISK – norsk intensivt språkkurs

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Refstad skole gir tilbud om Norsk intensivt språkkurs (NISK) som del av opplæringen. NISK er et systematisk strukturert undervisningsopplegg som omhandler ord- og begrepsforståelse på ulike nivå.

Målet med NISK er:

  • Å lære elever som ikke kan snakke norsk å tilegne seg funksjonelle strategier for å utvikle språket, slik at de kan tilegne seg både sentrale faglige og sosiale ord på norsk.
  • Tilpasset opplæring for de ulike elevene
  • Den ekstra innsatsen skal danne grunnlag for senere å kunne tilegne seg kunnskap ved å lytte til, lese og skrive norsk.

Kategoriene og ordene i NISK er valgt ut fra de første hverdagskategoriene barn blir kjent med når de lærer seg et språk. Kurset gir opplæring i de basale språkferdighetene, hvor de tre første nivåene kun har fokus på innlæring av grunnleggende ord og begreper som er viktige i hverdagen.

Elevene skal videre lære seg å matche grunnleggende ord innenfor hverdagskategorier før de gradvis skal videreutvikle og ta i bruk disse strategiene på et høyere nivå. Det vil si å komme seg opp fra et konkret nivå til et abstrakt nivå (fra hverdagsord til skoleakademiske ord).