Base 4

By

Her på 4. trinn har vi vår egen klubb-base. Vi har bordtennis, fotballbord og eget musikkstudio. Vi satser mye på aktiviteter og i hver periode har vi mellom fem og sju faste påmeldingskurs i tillegg til flere valgfrie baseaktiviteter. 

Vi er veldig opptatt av barnas medvirkning og legger opp til at barna får medvirke til sin egen hverdag. Her kommer de med mange forslag til aktiviteter og kurs de ønsker og gir innspill til hvordan vi kan få best mulig hverdag på basen. 

Kontaktinformasjon:
Telefon til base 4: 46 84 99 42 (betjenes fra kl. 13.00-16.00)
Alem Leto e-post: alem.leto@osloskolen.no