Kontakt AKS og basene

AKS administrasjon: 

Fra 01.08.2020:


AKS-leder og utviklingsleder, 1.–4. trinn

Alem Leto
e-post: alem.leto@ude.oslo.kommune.no
Tlf:  90 03 45 80

Kontorstøtte (ved spørsmål om plass, oppsigelse, priser, faktura):
Unn Charlotte Frantzen (sekretær)
e-post: charlotte.frantzen@ude.oslo.kommune.no
Tlf.: 24 05 88 00

Elevkontakt
Astrid Smith Jacobsen (sosialkonsulent)
e-post: astrid.smith.jacobsen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 24 05 88 00

Baseleder, 1. trinn
Aslak Diesen
e-post: aslak.diesen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 1. trinnsbasen: kommer

Baseleder, 2. trinn
Caroline Haga
e-post: caroline.haga@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 2. trinnsbasen: kommer

Baseleder, 3. trinn
Martine Nesse
e-post: martine.nesse@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 3. trinnsbasen: kommer

Baseleder, 3. trinn
Christina Johannessen
e-post: christina.johannessen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 4. trinnsbasen: kommer

 

Adresser - AKS

Besøksadresse: 
Bredtvetveien 2, 0950 Oslo (Kalbakken) 

Postadresse:

Oslo kommune Utdanningsetaten
AKS Refstad
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Alle UFORMELLE henvendelser kan sendes direkte til:
Aktivitetsskolen Refstad
Bredtvetveien 2
0950 Oslo

 

Base 1

Info kommer.

Base 2

Info kommer.

Base 3

Info kommer.

Base 4

Info kommer.