Hovedseksjon

Kontakt AKS og basene

AKS administrasjon: 

Fra 01.08.2021:

AKS-leder
Alem Leto
e-post: alem.leto@osloskolen.no
Tlf: 47 32 65 78

Kontorstøtte (ved spørsmål om plass, oppsigelse, priser, faktura):
Unn Charlotte Frantzen (sekretær)
e-post: unn.frantzen@osloskolen.no
Tlf.: 24 05 88 00

Elevkontakt
Astrid Smith Jacobsen (sosialkonsulent)
e-post: astrid.jacobsen@osloskolen.no
Tlf: 24 05 88 00

Base 1 + 2
Baseleder Ingeborg Marie Harr
ingeborg.tversland@osloskolen.no

Kontortelefon baseleder: 94 00 22 04
Telefon til base 1: 94 00 22 06
Telefon til base 2: 94 85 81 63

Base 3 + 4
Kontortelefon baseleder: kommer
Telefon til base 3: 45 87 59 05
Telefon til base 4: 46 84 99 42

Adresser - AKS

Besøksadresse: 
Bredtvetveien 2, 0950 Oslo (Kalbakken) 

Postadresse:

Oslo kommune Utdanningsetaten
AKS Refstad
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Alle IKKE-FORMELLE henvendelser kan sendes direkte til:
Aktivitetsskolen Refstad
Bredtvetveien 2
0950 Oslo