Hovedseksjon

Leksehjelp

1.-6. trinn har 1 time pr. uke.
7. trinn har 2 timer pr. uke.