Hovedseksjon

Tilskudd til PC/nettbrett

NAV-logo.

En elev som har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan få et tilskudd på 3200 kroner til kjøp av PC eller nettbrett. Dokumentasjonen må være signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende. Kontaktpersonen ved skolen må bekrefte at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.

Link til søknadsskjema fra NAV

Kontakt IKT-ansvarlig via e-post, som vil være behjelpelig med en uttalelse/bekreftelse.