Hovedseksjon

Base 1

eventyrbasen

1. trinn

Sammen skal vi utforske og skape, forske og undre, uttrykke oss kreativt, praktisk og verbalt, og sammen skape magiske øyeblikk som bidrar til eventyrlige opplevelser hverdag. Trygghet og omsorg, gode relasjoner og vennskap er fundamentet for en eventyrlig REA start. 1. trinnsbasen preges derfor av stort fokus på den enkeltes elevs hverdag gjennom samtaler. Dette for å sikre at barnets grunnleggende behov ivaretaes, og at mestring preger hverdagen.

Historiefortelling er en grunnleggende aktivitet for språktilegnelde og læring. Gjennom fokus på fortellinger og folkeeventyr kan elevene tilegne seg språk på en uformell arena via kreative og praktiske oppgaver. 1. trinnsbasen har derfor fokus på fortelling og eventyrlige samtaler som kan uttrykkes både verbalt og visuelt gjennom elevenes idividuelle og kollektive uttrykksform.

Kontaktinformasjon:

Baseleder Ingeborg Tversland
Tlf: 94002204 (betjenes 08.00-1600 hverdager)
Email:
ingeborg.tversland@osloskolen.no

Direkte kontakt med Eventyrsbasen:
Tlf: 94002206
(betjenes 1330-1630 hverdager)
(Betjenes 0745-1600 i skolens ferier)