Hovedseksjon

Base 1

vennskapsbasen

Basen på 1. trinn kaller vi for «Vennskapsbasen». Her er sosial kompetanse og relasjoner i fokus. Sammen skal vi utforske og skape, forske og undre, uttrykke oss kreativt, praktisk og verbalt, og sammen skape magiske øyeblikk som bidrar til eventyrlige opplevelser hverdag. Trygghet og omsorg, gode relasjoner og vennskap er fundamentet for REA start. 1. trinns base preges derfor av stort fokus på den enkeltes barns hverdag gjennom samtaler. Dette for å sikre at barnets grunnleggende behov ivaretas, og at mestring preger hverdagen. Vennskapsbasen er en arena for arbeid omkring barnas tanker, følelser og deres utvikling av sosial kompetanse.

Kontaktinformasjon:

Baseledertelefon: 90 67 94 51
Basetelefon: 45 87 59 05