Base 1

Jungel

På basen kan du blant annet finne en hyggelig lesekrok, et eget område for lego, god plass til kreativt arbeid og et fritt område hvor barna kan utfolde seg og leke sammen.