Hovedseksjon

Oslohjelpa

Om tilbudet

  • Familier som trenger det skal få raskt hjelp, også familier med sammensatte behov.
  • Tilbudet er gratis.
  • Vi har taushetsplikt.
  • Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller fylle ut skjema for å få hjelp.

Kontakt Oslohjelpa i din bydel her