Hovedseksjon

Skolens historie

refstad
 
 

Refstad skole

Lokalene kom til i rekordfart; byggingen ble påbegynt i februar 2005, og vi flyttet inn i lokalene i august 2005. Selvsagt gjensto en del arbeider, hvilket gjorde tiden frem til skolestart svært hektisk, men likevel var det meste på plass og fungerende!

Refstad* skole fremstår i moderne koksgrå prakt med sammensatte moduler over to etasjer. I midten av skolebygningen er det heis samt et stort fellesrom som binder bygningene sammen. Med glassvegger i begge ender er det mulig å se igjennom samt at det gir et lyst og trivelig innemiljø og god romfølelse. Også inni er det meste nytt på den nye skolen - bl.a. nye pulter, stoler, reoler og tavler. Det er også miljøsoner i inngangspartiene med egne garderobeskap for elevenes klær/sko. Datasituasjonen er rustet opp på skolen og alle grupperommene har mulighet for oppkobling av datamaskiner.

Det er lagt til rette for tilpassede lekeområder samt gangveier ute. En mengde nye lekeapparater er på plass, som klatrevegg, tau, balanselek, hinderløyper i Seljeskogen, fugleredehusker, store bildekk, sklier, akebakke, grusbane samt sitteplasser. Under bjerketrærne er det laget et amfi som både kan benyttes som uteklasserom og til underholdningsformål. Trærne i skogen er merket med navn og det er laget dyrespor i terrasse-/trappebelegget som går rundt hele skolebygget. Det er lagt til rette for at mye av undervisningen kan foregå ute med både trappene rundt skolen og amfiet som 'uterom'.

Dermed fremstår Refstad* skole som en unik skole med bygg og natur i ett. I tillegg til alt dette får elevene ved Løren skole altså Osloskolenes mest praktfulle utsikt!

Slik var det i 2005.

Etterhvert som tunnelen mellom Økern og Sinsen nærmet seg ferdigstillelse, ble planene klare for en gjenåpning av de gamle skolebygningene til Løren skole, samtidig som det ble bestemt å beholde skolebygningene våre.  Byrådet bestemte da høsten 2013 at de gamle skolebygningene skulle få tilbake navnet sitt, mens vår skole skulle få et nytt og mer områdetilpasset navn - nemlig Refstad skole. Offisiell endringsdato for vår del ble 01.02.2014.

Samtidig gjordes en justering av inntaksområdene til skolene i nedre Groruddalen, og ettersom gamle Løren skole ved gjenåpningen høsten 2014 kun skulle ta inn elever til 1. trinn, ble det en litt spesiell fordeling av inntaksområdene mellom dem og oss:

* for 1. trinn (barn født i 2008) ble vårt inntaksområde delt mellom (gamle) Løren skole og Refstad skole.
* for 2.-7. trinn (barn født i 2007-2002) skulle begge skolenes inntaksområder dekkes av Refstad skole.

Etterhvert som årene går, vil (gamle) Løren skole ta inn stadig nye årskull med skolestartere, slik at fordelingen kommer til å endre "balanse" litt om litt, inntil de selv dekker sitt eget inntaksområde på alle 7 trinn.
 
Vi måtte sommeren 2018 i all hast forlate skolebygget i Økern Torgvei 40, pga. konstruksjonsfeil i bygget. Vi holder derfor for tiden til i gamle Bredtvet videregående skoles lokaler på Bredtvet/Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder. Her skal vi være til høsten 2023, etter planen, før vi flytter til splitter nytt skolebygg som skal bygges på gamletomten.

** Skolen ble opprinnelig bygget for 450 elever. Dette antallet ble raskt overskredet, og skolen ble derfor bygget på i 2008-2009 for å bedre elevkapasiteten. Når nytt skolebygg er på plass om noen år, vil makstallet igjen bli endret.