Hovedseksjon

Endring av plass

Frist: 1. desember gjeldende fra 1. januar, og 1. juni gjeldende fra 1. august.

50% plass utgjør tolv timer i uken (også i ferieuker) som ikke kan overføres fra en uke til en annen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over antall timer barnet ditt er på aktivitetskolen i løpet av en uke. 

Søknadsportalen for å bytte plass finner du på Utdanningsetatens nettsider, på samme sted som man også søker ny plass og sier opp plass, eller ved å følge snarveien her.