Skolestart høsten 2019

Gutt og jente, med skoleelementer

2. trinn begynner kl. 8.30, og bussen går fra grusbanen kl. 8.15. Retur kl. 13.30 for barn som ikke skal på REA.

3. og 4. trinn begynner kl. 8.15, og bussen går fra grusbanen kl. 8.00. Retur kl. 13.30 for barn som ikke skal på REA.

5. trinn begynner kl. 8.45, og bussen går fra grusbanen kl. 8.30. Retur kl. 14.00.

6. og 7. trinn begynner kl. 8.00, og bussen går fra grusbanen kl. 7.45. Retur kl. 13.30.

Ovenstående gjelder for hele skoleåret 2019/2020, med enkelte unntak - les mer her.

Nye elever kan ta med seg 1-2 voksne på bussen, eller møte direkte på skolen.

 

1. trinn/skolestarterne møter til egne tider, ref. tekstmelding sendt 07.08.2019, og brev sendt pr. frimerkepost til skolestarterne:

Alle skolestarterne og foresatte bes komme til skolen med skolebussen, pga. dårlige parkeringsmuligheter.

Skolebussen for 1. trinn/skolestarterne går fra grusbanen på Bjerke, ovenfor gamle Refstad skole i Økern Torgvei 40, kl. 9.30.  Det er beregnet plass til elevene og 2 voksne pr. elev.

Det blir opprop på skolen ca. kl. 10.00.

Retur fra skolen tilbake til grusbanen blir ca. kl. 12.30.