Refstad omsorgstelefon

Illustrasjonsfoto

Det er sosiallærerne Astrid, Turid og Kristin samt Torill på biblioteket som svarer på telefonen, og den vil være åpen på hverdager i tidsrommet kl. 12-16.

Astrid: 95 80 19 95
Astrid.Smith.Jacobsen@ude.oslo.kommune.no

Turid: 97 03 88 14
Turid.Steensen@ude.oslo.kommune.no

Kristin: 40 60 40 77
kristin.solgard@ude.oslo.kommune.no

Torill: 95 74 48 62
torill.lien@osloskolen.no

Minner også om Alarmtelefonen for barn og unge: Tlf. 116 111

Den har åpent hele døgnet hele uken. Der møter man profesjonelle voksne som kan hjelpe.