Ny veileder for samarbeid hjem-skole

Lærere på læreværelse

Den nye veilederen gjelder fra februar 2018 og erstatter tidligere Oslostandard for samarbeid hjem–skole.

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.