REA (Refstad Aktivitetsskole) åpner etter ferien

Ma. 3.8.

Les mer om bussavganger fra grusbanen på Bjerke, under menyvalg "For elever og foresatte" > "Bussavganger til/fra Refstad på Bredtvet", i øvre del av siden.