Nærskolevedtak til 1. trinn høsten 2020 sendes ut

On. 15.4.

Informasjon om plass ved aktivitetsskolen sendes ut samtidig.

OBS! Ta kontakt med skolen snarest, hvis dere planlegger flytting.