Skoleåpning alle trinn

Hei alle sammen

Som alle vet fikk vi i går den svært gledelige beskjeden om at alle elever på grunnskolen skal tilbake på "skolen". Det blir kjempebra. Som dere sikkert alle har sett, og lest, vil tilbudet på alle skoler i Norge variere en hel del. Vi på Refstad skole har jo noen utfordringer ut over normalen med busstransport, men vi prøver å strekke oss så langt som mulig innenfor gjeldende smittevern for å lage et best mulig skoletilbud for alle. Vi har jo hatt drift av 1-4. trinn nå i to uker, og det har så langt gått veldig bra.

Vi har nå 46 bussavganger per dag for 1-4., og kapasiteten på dette er svært presset. Kollektivtransport for de eldste elevene er dessverre enn så lenge ikke noe alternativ av smittevernhensyn. Det vil derfor ikke bli delt ut månedskort som tidligere. I tillegg har vi jo som veldig mange andre skoler begrensninger i romkapasitet og bemanning når alle smittevernhensyn skal tas. Vi kommer derfor for 5-7.trinn til å ha en blanding av tilstedeværelse på skolen på Bredtvet, uteskole i nærområdet på Refstad og fjernundervisning der elevene er hjemme slik de har vært i perioden hvor skolen har vært stengt. Vi vil prioritere noe mer tid på Bredtvet for avgangselevene i 7.klasse.

På grunn av litt oppmykning i smittevernreglene, og at vi omdisponerer de arealmessig største rommene til mellomtrinnet, klarer vi å lage kohorter som vil være tilsvarende de vanlige klassene. Det er en klar bestilling fra myndighetene at 1-4. trinn skal ha et tilnærmet heldagstilbud slik som de nå har hatt i to uker. Med bakgrunn i alle disse faktorene klarer vi å få til at 1,5 trinn i tillegg til 1-4. trinn er på skolen på Bredtvet samtidig. Det vil f.eks si hele 7.trinn og halve 5.trinn om gangen. Vi vil ha rotasjon en gang per uke for å skape en forutsigbarhet og størst mulig stabilitet for elever, foreldre og ansatte. Elevene vil da i tiden mot sommerferien være ca 50 % på skolen på Bredtvet (7.klasse noe mer). I tiden de ikke er på skolen på Bredtvet vil det være uteskole i nærmiljøet minst to dager i uken, i tillegg til noen dager med fjernundervisning hjemme. Detaljene rundt dette vil lærerne på trinnet komme nærmere tilbake til i begynnelsen av neste uke.

Det vil være fjernundervisning hjemme mandag 11.05 for alle elever på mellomtrinnet (5-7.trinn). Tirsdag (12.05) eller onsdag (13.05) starter uteskole opp i nærområdet i regi av lærerne. Tidspunkt for dette vil dere få beskjed om av trinnlærerne senest ved utgangen av mandag 11.05. Vi vil starte opp undervisning på Bredtvet fra mandag 18.05. Nærmere informasjon om detaljene rundt dette vil komme i begynnelsen av neste uke (uke 20). Uten at detaljene er helt på plass vil det bli ca 5-8 dager med fjernundervisning hjemmefra ut over undervisning på Bredtvet eller uteskole i nærområdet på Refstad frem til sommeren.
Alle elever vil møte en voksen som de kjenner godt når de møter i sin kohort (klasse). Det vil alltid være to voksne med en kohort når elevene har uteskole.

Skoledagen på Bredtvet vil vare i 4,5 timer pluss busstransport. Kohortene vil starte og slutte til forskjellig tid på dagen. Detaljer om dette kommer.

Det er veldig viktig at dere tar en prat med deres med deres barn om smittevernreglene som gjelder på skolen før oppstart av uteskole i neste uke. Spesielt viktig er det at man holder seg hjemme hvis eleven har symptomer/lette symptomer, alltid overholde anbefaling om avstand på minimum 1 meter , og at de ikke skal byttelåne ipad/skolesaker. Hygienebestemmelsene er også viktig at de er fullstendig klar over før de møter. Vi har utarbeidet en egen mal med retningslinjer for smittevern for Refstad skole som ligger på hjemmesiden. Denne vil oppdateres i starten av neste uke, men vil i stor grad være lik den som ligger ute i dag.

Dette er grovt sett strukturen som kommer til å gjelde frem til sommerferien. Dere vil få mer detaljert info angjeldende deres barn både fra oss i ledelsen sentralt, men også fra lærerne til de enkelte kohortene(klassene) i begynnelsen av neste uke.

Kort oppsummert:

  • Fjernundervisning hjemme mandag 11.05 for alle elever på 5-7.trinn.
  • Uteskole for den enkelte kohort starter opp tirsdag 12.05 eller onsdag 13.05. Detaljer kommer fra lærerne på trinnet innen utgangen av mandag.
  • Rotasjon med elever fra 5-7.trinn starter på Bredtvet fra mandag 18.05. Detaljer kommmer i starten av neste uke.
  • 1-4. trinn fortsetter med samme tider for buss, skole og REA som denne uken.

Da sender vi som vanlig ut informasjon fortløpende der dere får praktiske detaljer om hvordan alt skal fungere i tiden frem mot sommerferien. Med det forbehold om at det alltid kan komme endringer i disse tider. Vi gleder oss masse til å se alle elevene på mellomtrinnet snart.

Ha en riktig god helg så lenge.

Mvh
Magnus og resten av ledelsen