Skoleåpning 1-4. 27/4

Hei alle sammen

Nå nærmer det seg snart skolestart, og vi gleder oss masse til å se skolen yre av liv igjen. Men som dere vet er forutsetningen for gjenåpning at vi tar sterke smittevernhensyn. Vi har nå jobbet masse for å legge til rette for at alle skal oppleve en trygg og god skole og arbeidshverdag.

Som tidligere nevnt er skolen delt opp i kohorter/klasser, som med et par unntak samsvarer med dagens klasser. Elever og voksne i en kohort/klasse vil ikke fysisk omgås andre elever eller voksne så langt det er praktisk gjennomførbart.

Vi har utarbeidet en egen mal  med retningslinjer for gjennomføring av skole og Aks på Refstad skole i dagens smittevernsituasjon. Dette var i utgangspunktet en mal til intern bruk, men vi velger å legge den ut slik at dere alle har full innsikt i hvordan vi ivaretar smittevernet praktisk på Refstad skole i tiden fremover.
Her vil det alt vesentligste av informasjon finnes om hvordan dagen gjennomføres fra man møter opp på bussholdeplassen på Bjerke, til man blir avvlevert på samme sted med buss senere på dagen.

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av buss for å unngå kaos og farlige trafikksituasjoner for elevene når de ankommer Bredtvet. Det lokale veinettet på Bredtvet er ikke tilpasset mye trafikk med busser og avslipp av personer.

Parkeringsplass på Statbygg ved seiden av skolen er også sperret av p.g.a byggearbeider. Det er satt opp en buss per kohort/klasse. Det vil dermed være rikelig med plass for å ivareta smittevernhensyn. Hver kohort/klasse vil ha egen bås på transittplass for buss fra Bjerke.

Når elevene ankommer Bredtvet vil de ha egne oppstillingsplasser som er merket. Disse skal de gå direkte til hver dag før skolen begynner. (Se mal med retningslinjer.)

Fra oppstillingsplass vil de bli fulgt av en voksen til sitt klasse/kohortrom som det er kun elevene og voksne i denne klassen/kohorten som vil disponere og oppholde seg hele tiden. Ved friminutt vil elevene i klassen/kohorten være på faste oppmerkede områder ute. Hvert trinn vil ha en dag med uteskole per uke.
Vi har også svært strenge begrensninger for voksne på tvers av kohorter/klasser slik at det ikke skal være rom for smitteoverføring mellom de voksne i forskjellige kohorter/klasser.

Alle ansatte har fått opplæring i smittevern og vil følge rutinene som er beskrevet i mal med retningslinjer.

Vi oppfordrer alle til å prate med sine barn om hvordan skoledagen vil foregå slik at barna i størst mulig grad vet hva som møter dem. Også er vi helt sikre på at det ikke tar lang tid før dette vil være en naturlig del av det å være på skolen igjen. Alle kohorter/klasser vil ha voksne som er godt kjent for elevene. De aller fleste vil, som dere allerede er informert om, ha sin vanlige klasselærer.

Her er link til mal for "retningslinjer for smittevern på Refstad skole".

Ha en riktig god kveld.

Ledelsen ved Refstad skole