Organisering frem til ferien

Hei alle sammen,

Nå går det raskt mot sommerferie, men det er enda noen få hektiske uker igjen av skoleåret.

Som meddelt på fredag, men som vi dessverre ikke utdypet slik vi pleier, har vi en del store utfordringer særlig knyttet til transport og bemanning for å få alle elevene til Bredtvet hver dag. Vi har nå jobbet med en løsning siden da, og er svært glade for å meddele at vi har funnet løsninger som legger til rette for at alle elevene i klassen/kohorten kan samles hver dag i skolens regi. Klassene/kohortene vil derfor være samlet i skolens regi fra mandag 08.06 og ut skoleåret til 19.06.

For 1.-4.- trinn vil det ikke være noen forandringer i forhold til dagens situasjon. Vi har ønsket at det skulle være slik for forutsigbarheten sin skyld for elever, foresatte og ansatte.

For 5.-7.-trinn er det nødvendigvis en del endringer for de siste to ukene.

Det kan bli lokale avvik der trinn/klasser på de øverste trinnene har andre oppmøtetider/-steder. Dette vil dere i så fall få beskjed om av kontaktlærerne for klassen/kohorten, direkte. Utgangspunktet for hver dag er tider skissert i tabell under.

Under følger transporttidspunkt for alle trinn på skolen. (1.-4.-trinn likt som i dag, 5.-7.-trinn endringer.)

 

Busstider 08.06-19.06 2020

Trinn

Avgang

Hjem

REA

2.trinn

7.30

12.20

15.15

3.trinn

7.50

12.40

15.35

1.trinn

8.10

13.00

15.55

4.trinn

8.30

13.20

16.15

6.trinn

8.45

13.25

 

7.trinn

9.00

13.40

 

5.trinn

9.15

13.55

 

 

Når det gjelder avslutninger før sommeren så har skolen dessverre ikke mulighet til å gjennomføre dette slik situasjonen er akkurat nå. Vi vil ikke legge oss opp i om det tas private initiativ for dette under gjeldende smittevernretningslinjer. Vi har også sagt at det er helt opp til hver enkelt lærer om de ønsker å delta på et slikt arrangement, som er lagt opp smittevernmessig forsvarlig. Det er dessverre heller ikke mulig å arrangere en vanlig avslutningsermoni for våre avgangselever. Dette pga størrelsen på trinnet, men også arrangementskrav og tilgang til lokaler for at dette kan gjennomføres. Men vi legger opp til at vi har en hyggelig avslutning på skolen i kohortene/klassene, der de får diplom og vi gjør litt ekstra stas på elevene. Dette vil vi filme/ta bilder av som vi gjør tilgjengelig for alle involverte.

Så vet vi at det er mange som er spente på hvordan lærerkabalen for neste skoleår vil bli seende ut. Dette er hvert år en komplisert affære med svært mange hensyn som skal tas. Vi har nesten alt på plass, men venter på noen siste brikker for å få ferdigstilt alt. For at det skal være minst mulig sannsynlighet for forandringer vil vi vente til mandag 15. juni med å offentligjøre neste års lærere på de forskjellige trinnene. Også vil vi nok en gang understreke at alle lærerne på et trinn har et gjensidig ansvar for alle elevene på trinnet, selv om man får en lærer som kontaktlærer.

Detaljerte spørsmål om deres barn kan tas med den enkelte kontaktlærer.

Nok en gang tusen takk for stor velvilje og forståelse i en tid med mange omveltninger.

 

Mvh
Magnus og resten av logistikkavdelingen på Refstad skole J