Infobrev skoleåpning 1-4

Hei alle sammen!

Gjenåpningen av 1. – 4. trinn nærmer seg og vi gleder oss veldig til å få elever tilbake på skolen igjen. I går ettermiddag kom de nasjonale føringene for gjenåpning på barnetrinnet og i kveld fikk vi lokale presiseringer for Osloskolen. Vi er godt i gang med å legge til rette for en trygg og god gjenåpning for elevene våre. Dere vil få mer detaljert informasjon i løpet av uka.

Vi er så heldige at klassestørrelsene på 1. – 4. trinn er forholdsvis små. De aller fleste elevene vil derfor kunne komme tilbake til sine klasser og til sine klassekontaktlærere. I de tilfellene dette ikke går, fordi elevgruppene blir for store, vil vi finne gode løsninger slik at elevene møter kjente og trygge voksne.

Hver klasse/elevgruppe vil ha sitt faste undervisningsrom. Ingen andre elever vil kunne benytte dette rommet. Pulter og stoler blir plassert slik at elevene sitter med god avstand mellom seg. Den samme elevgruppen vil ha faste tildelte toaletter som er kun for dem.

Uteområdene til skolen og uteområder som ligger i direkte tilknytning til skolen vil deles opp slik at to klasser/elevgrupper deler et område. Friminutter og uteaktivitet vil foregå til ulike tider, slik at elevene i grupper/klasser ikke blandes.

Fellesarealer inne på skolen vil benyttes minst mulig og ferdsel innendørs vil styres slik at elevene i ulike grupper i minst mulig grad benytter de samme områdene.

En gruppe på 3-4 voksne vil tilhøre hver gruppe/klasse. Alle vil ikke være på jobb samtidig, men det er disse voksne som vil ha ansvar for elevene både på buss, skole og REA. De voksne i hver gruppe/klasse vil jobbe atskilt fra andre voksne når de er på skolen og samarbeid vil foregå interaktivt slik som nå.

Om vi får en situasjon der flere ansatte ikke kan jobbe vil to faste klasser/elevgrupper måtte samarbeide med samme strenge smittevernregler.

I morgen vil dere få oversikt over skoletid og REA-tid for de ulike trinnene. Det vil også komme påmelding til busstransport, samt til REA. Det er veldig viktig at dere gjennomfører denne raskt slik at vi får bestilt riktig antall busser til riktige tider og vet hvor mange elever som skal på REA.

Med utgangspunkt i veiledninger på nasjonalt nivå og kommunale presiseringer for Osloskolen vil vi på Refstad skole lage egne retningslinjer for vår skoledrift fremover. Vi ønsker med denne å gi alle foresatte og ansatte en god og oversiktlig informasjon over hvordan vi skal legge til rette for en skolehverdag som både er trygg med tanke på smittevern, og god og trygg for elevene og de ansatte.

Vi på Refstad skole har vært gjennom mye på kort tid. Vi er veldig glade for at vi har foresatte som både er tålmodige, løsningsorienterte og helt supre å samarbeide med. Nå står vi foran gjenåpning for 1. – 4. trinn og vi er trygge på at vi sammen skal få til dette på en god og trygg måte.

Vi vil be dere følge nøye med på informasjonen vi sender dere i tiden fremover. Vår erfaring så langt er at anbefalinger, føringer og retningslinjer endrer seg raskt. Det er viktig at vi holder oss oppdaterte alle sammen.

Vennlig hilsen

Ledelsen på Refstad skole