Infobrev 1

Hei. 

Vi anbefaler alle foresatte om å besøke nettsidene fhi.no og helsenorge.no for å holde seg oppdatert på hvordan man skal forholde seg til coronaviruset.

I Oslo har offentlige myndigheter nå innført tiltak som barn og voksne vil merke godt. Det er derfor viktig at både vi på skolen og dere hjemme, prater med barna på en trygg og god måte, så de ikke blir redde.

Her er helsedirektoratets råd for samtale med barn om korona: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-a-snakke-med-barn-og-unge-om-koronavirus-covid-19

Skolen følger nøye med på det som til enhver tid er myndighetenes anbefalinger/bestemmelser. Refstad skole vil på bakgrunn av dette sette inn smittebegrensende tiltak i nærmeste fremtid. Vi vil informere dere fortløpende om hvilke tiltak vi setter inn.

Som i situasjonen med flytting fra tidligere skolebygg, vil informasjon rundt coronaviruset legges på skolens hjemmeside, -> Om skolen -> Info om koronavirus. Dere blir varslet per sms når ny informasjon blir lagt ut. Kortere informasjon vil bli formidlet kun per sms.

Mvh
Magnus Nesset-Kristiansen og resten av ledelsen på Refstad skole