Info rødt smittevernnivå 25.01.21

Hei alle sammen

Her kommer siste informasjonsbrev før vi starter opp igjen med smitteverntiltak på rødt nivå i morgen tirsdag. Vi beklager at tilbudet blir noe redusert når vi er på dette smittevernnivået, men nesten 60 bussavganger daglig gjør logistikken utfordrende.

Vi har fått satt opp et tilbud der alle på 1.-4. trinn er på skolen til enhver tid. Beklageligvis vil tilbudet på AKS bli noe redusert. Se videre i info om dette. Grunnen er at vi ikke kan ha et for stort antall avganger på samme tidspunkt for å ivareta smittevernhensyn. Det finnes det rett og slett ikke infrastruktur til på Bjerke eller Bredtvet for å overholde gjeldende smittevernregime, samt at vi ikke klarer å bemanne opp så mange busser samtidig.

5.-7. klasse vil som nevnt være på Bredtvet annenhver uke. Den uken de ikke er på Bredtvet vil det være tre dager med hjemmeskole og 2 dager med uteskole i nærområdet. Dvs. at elevene på 5.-7. klasse kun har tre dager med hjemmeskole over en 14-dagersperiode hvis dette varer lengre enn 1. februar.

Vi beholder klassene på alle trinn som kohorter, dels fordi vi har små klasser på 1.-5. trinn, og fordi vi har rom store nok til å overholde avstandskrav på 6. og 7.trinn. Vi er sikker på at vi skal klare å gi et godt tilbud både faglig og sosialt også på rødt smittevernnivå.

Busstider for alle klasser/kohorter skal være sendt dere fra hver klasse/kohort sammen med kontaktinfo til kohorten og hvem som har ansvar. Husk å ta kontakt direkte på oppgitt kontaktinfo til den kohort ditt barn tilhører.

Vi legger ut busstider for alle klasser/kohorter nedenfor denne teksten (Om skolen->info koronavirus-> Info rødt smittevernnivå 25.01.21).

Det er fint om dere tar en prat hjemme om at det på skolen vil være endrede krav til avstand mellom elevene også på skolen og innad i kohorten, og at det er viktig å overholde dette. Spesielt gjelder dette elever på mellomtrinnet som mange ganger er veldig "glade" i hverandre.

Informasjon om helsesykepleier
Helsesykepleier er på skolen som vanlig. Faste avtaler vil gjennomføres. Om man trenger å komme i kontakt med helsesykepleier, kan hun kontaktes på mail og telefon. Hennes mailadresse er anette.royert@bbj.oslo.kommune.no og telefonnummeret er 47 78 75 39. Smittevern vil bli ivaretatt i møte med helsesykepleier.

Informasjon fra Aktivitetsskolen (REA)
Rødt nivå fører til en del organisatoriske endringer på REA som fører til noen endringer i tilbudet og rutiner. Følgende rutiner vil gjelde så lenge skolen er på rødt nivå, eller til det kommer annen beskjed:

Matservering:
Det blir ikke matservering på REA i denne perioden. Barna må derfor ha med seg ekstra matpakke hjemmefra.

Åpningstider:
Tilbudet for morgenåpning utgår. På ettermiddag blir tiden redusert og hele trinnet slutter likt. Våre åpningstider på rødt nivå er følgende:

1. trinn: 13.00 – 15.55 (bussen kjører 15.55 fra skolen)

2. trinn: 12.20 – 15.15 (bussen kjører 15.15 fa skolen)

3. trinn: 13.20 – 16.15 (bussen kjører 16.15 fra skolen)

4. trinn: 12.40 – 15.35 (bussen kjører 15.35 fra skolen)

Bussavtaler:
Alle barn som er meldt på REA vil settes automatisk på REA bussavgangen som gjelder for trinnet. Hvis noen ønsker å endre dette til at barnet skal ta buss rett etter skolen, må kohortansvarlig informeres om dette. Samtlige kohorter vil sende ut informasjon om hvordan dere tar kontakt med dem. Det er ønskelig med faste bussavtaler for hele uken slik at pågangen på telefonen holdes på et så lavt nivå som mulig. 

Beskjeder til kohorter:
I løpet av uken vil hver kohort få egen telefon som skal brukes på REA. Inntil videre, til telefonen er satt i funksjon, skal kohortansvarlig informere om hvilken rutine kohorten har i forhold til å gi beskjeder, hvilken mailadresse man skal bruke og hvilket telefonnummer man skal ringe. Hvis det ikke har kommet noe informasjon om dette fra kohorten, kan man ta kontakt med baseleder eller AKS-leder. Kontaktinformasjonen til baseleder og AKS-leder finner man på skolens hjemmeside.

Henting av barna på skolen
Ved henting ringer man kohort telefonen når man har ankommet p-plassen for å informere den voksne i kohorten om at vedkommende kan sende barnet til p-plassen.

Annet
Skøytetilbudet for 1. trinn og 3. trinn er avlyst inntil videre og ridekurset og kodekurset er utsatt en uke i første omgang.

Alt dette gjelder med forbehold om endring på kort varsel.
Vi takker dere nok en gang for fantastisk fleksibilitet og velvilje i en utfordrende situasjon.

Ha en fortsatt fin kveld.

Mvh
Magnus og resten av ledelsen ved Refstad skole