Busstider på Rødt nivå

illustrasjon buss

5.-7. trinn

Elevene på 5.-7. trinn veksler mellom uker der de har alle dagene på skolen og uker der de har tre dager fjernundervisning og to dager uteskole. Se av tabellen under at elevene slutter til ulike tider.

Uke 10

  • 7. trinn vil være på skolen torsdag 11/3 og fredag 12/3
  • 6A og 6D vil være på skolen torsdag 11/3 og fredag 12/3
  • 6B og 6C vil ha fjernundervisning/uteskole torsdag 11/3 og fredag 12/3
  • 5. trinn vil ha fjernundervisning/uteskole torsdag 11/3 og fredag 12/3

Uke 11

  • 5. trinn vil være på skolen hele uken
  • 6B og 6C vil være på skolen hele uken
  • 6A og 6D vil fjernundervisning/uteskole hele uken
  • 7. trinn vil ha fjernundervisning/uteskole hele uken

Uke 12

samme som uke 10