Utviklingen på Bredtvet og skolebygget på Refstad

Ballbingen har åpnet og lekeapparatene er på vei fra det store utland. Men siden apparatene er store og omfattende, og kommer i deler, vil det ta noen uker å montere dem. Men vi nærmer oss J Bussing har vært en stor og enormt omfattende logistikkoperasjon, og vi takker dere alle for den forståelsen og tålmodigheten dere har vist. Som dere alle vet så gjennomfører vi en spørreundersøkelse om dagen for å skaffe oss bakgrunnsinformasjon i forbindelse med at vi forsøker å gjøre ytterligere forbedringer på tilbudet.

Vi kommer tilbake til eventuelle endringer i god tid før de blir iverksatt.

I slutten av forrige uke kom også den andre rapporten som omhandler Refstad skole. Den er strengt tatt en bekreftelse på den første rapporten som viste at det er feil i konstruksjonen på Refstad skole, men at man må undersøke videre for å kunne si noe mer nøyaktig om omfanget. I følge Undervisningsbygg så vil det foregå undersøkelser frem til årsskiftet. Det er Ubf som eier rapporten, og hvis det er noen som har interesse av å lese dem på egenhånd, må man ta kontakt med Ubf for dette.

Vi ønsker dere alle en riktig god høstferie, og vil sende dere fortløpende informasjon om utviklingen i tilbudet på Bredtvet og skolebygget på Refstad.