SMS 1

Hei, Her følger informasjon til dere foresatte på 5. - 7. trinn om hvordan ditt barn skal reise til og fra skolen kommende skoleår. Meldingen sendes som to sms. Etter oppfordring fra FAU har vi undersøkt muligheten for alternativ 1, og funnet ut at vi kan få til dette. Alt. 1. Dere kan velge at eleven får reisekort fra Ruter som gjelder hele døgnet fra skoleårets begynnelse til siste skoledag før jul. Fra første skoledag etter jul er det mulighet for reisekort frem til sommerferien. Elevene som velger reisekort fra Ruter må reise til og fra skolen på egen hånd. Alternativ 2 er å følge oppsatte busser til Bredtvet med retur umiddelbart etter siste undervisningstime. Velger dere oppsatte busser vil elevene få faste avgangstider fra grusbanen ved Bjerkebanen. Elever som velger reisekort fra Ruter får ikke anledning til å benytte seg av oppsatte busser. Hvis dere er usikre, prøvekjør strekningen med barnet deres før fristen. Ønsker dere reisekort fra Ruter ber vi dere sende mail til kim.kristian.holmen@ude.oslo.kommune.no . I mailen presiserer dere navnet på barnet, trinn og klasse. Vi må be om svar innen tirsdag førstkommende kl. 12.00. Ønsker dere oppsatt buss trenger dere ikke henvende dere. Informasjon om busstider kommer så fort vi har det klart. Ønsker dere en riktig god helg! Hilsen Magnus Kristiansen og resten av ledelsen ved Refstad skole