Skolestart Bredtvet skole

Hei alle sammen.

Nå er vi så vidt inne i uke to på Bredtvet skole, og ut i fra forutsetningene må vi si at veldig mye har gått veldig bra. De første foreldremøtene starter denne uken, og det er viktig for oss at fokuset i størst mulig grad blir på det som er aller viktigst på skolen, nemlig hva barna skal lære. Derfor vil dere få jevnlig informasjon fremover om utviklingen ellers. Foreldremøtene vil derfor ikke, unntatt en liten omvisning, åpne opp praktiske spørsmål rundt flyttingen. Det som ikke blir omtalt i informasjonen kan tas med oss direkte.

Selv om det var gjort et godt stykke arbeid for å tilrettelegge for en best mulig transportopplevelse, så var vi spent på den praktiske gjennomføringen første skoledag. Men sett bort i fra farlig trafikk av både biler og personer på løpebanen til hestene på Bjerke travbane de første dagene, så begynner rutinene og tryggheten til elevene å komme på plass. Vi minner i den forbindelse alle på at det under noen omstendighet ikke må gås eller kjøres på grusbanen til Bjerke travbane i tidsrommet som bussene kjører. Gjennomgang mellom Bjerke travbane er heller ikke tillatt av sikkerhetsmessige hensyn. Av- og påstigningsplass for de som kjører eller henter med bil er Refstad skole.

Som tidligere opplyst må vi forandre av/påstigningsplass i en periode på seks virkedager (03.09.18 til og med 10.09.18) på grunn av hesteauksjon på grusbanen på Bjerke travbane. I denne perioden vil av- og påstigning være på den store grusplassen ved Løren skole (der Bama tidligere hadde lager i Økern Torgvei) Det vil være samme rutiner og avganger som på grusbanen på Bjerke travbane. Eneste endringen er at det er et nytt sted, og at markeringene kun vil bestå av spray på bakken og ikke gjerder.

Vi vil som tidligere omtalt gjøre en evaluering av busstransporten i forkant av høstferien. Da vil dere få anledning til å komme med innspill på skoletransporten. Vi ber om forståelse for at det er så komplekst at det ikke vil være mulig å ivareta alle individuelle behov til 650 elever med deres foresatte.

Når det gjelder trafikksikkerhet så jobbes det aktivt med dette opp mot Bymiljøetaten. Det har vært ute forslag til en hastehøring, og vi håper at både busstoppskilting, parkering forbudt og gangfelt fra kollektivtransport til Bredtvet skole kommer relativt raskt på plass. Med det sagt, så opplever at eleven har veldig trygge transportomgivelser, men vi jobber hele tiden for å gjøre de enda bedre.

Når det gjelder uteområdene på Bredtvet skal den nye ballbingen være ferdig innen ca. 2 uker. Lekeapparatet og husker er ventet ferdigstilt rett i etterkant av høstferien. Det gleder vi og elevene oss masse til. Men på tross av dette møter vi massevis av glade barn ute som lærer seg å bli enda mer kreative i egen lek for en kort periode. Ellers faller mange småting, som fort blir store (for eksempel toalettrullholdere), stadig på plass.
Dette var et lite innblikk i hverdagen på Bredtvet og hvordan utviklingen av hele skoleområdet og transport skrider frem.
 
Mvh 
Magnus og resten av ledelsen ved Refstad skole