Midlertidig rapport på skolebygget Refstad m.m.

Nå har vi akkurat vært igjennom alternativt av/påstigningssted for buss på Refstad. Etter forholdene må vi si at det har gått bra. det har vært et par ting som kan forbedres hvis vi må gjøre den øvelsen igjen, men forhåpentligvis så slipper vi det.


Nå er vi heldigvis tilbake i "normalt" gjenge igjen med av/påstigning fra Refstad på grusbanen på Bjerke travbane. Nok en gang tusen takk for den fleksibiliteten og positive innstillingen dere har i denne utfordrende situasjonen.

Som omtalt flere ganger tidligere så har vi ventet på en rapport fra det byggtekniske firmaet om tilstanden til skolebygget på Refstad. Den har nå kommet, men må i høyeste grad betraktes som midlertidig.

Jeg har selv lest rapporten og den gir ikke klare svar på hva som er årsaken til setningsskader i bygget. Noe rapporten slår fast er at det aldri har vært fare for liv og helse ved å oppholde seg der. Det er også et firma til som gjør en uavhengig analyse parallelt for å få en best mulig analyse av tilstanden.

Til nå har Sweco (det uavhengige rådgivende byggingeniørfirmaet) foretatt statiske målinger, undersøkt tegninger og studert alle dokumentene om prosjektet. For å finne ut helt konkret hva som er feil, må man fysisk gå inn i bygget og avdekke konstruksjonene. Dette vil kunne si noe om hvordan bygget er konstruert og om tegningene er fulgt. Dette vil være neste steg i prosessen.

Det er altså per nå for tidlig å si noe om når de fysiske undersøkelsene er ferdige, og i etterkant av det hva konklusjonen for skjebnen til skolebygget på Refstad vil bli.

Vi venter sammen med dere i spenning, og vil holde dere oppdaterte så fort det er en utvikling i saken. 

Mvh
Magnus Kristiansen

Rektor Refstad skole