Påmelding for bruk av transport og leksehjelp høstsemesteret

Hei

Tusen takk til alle dere som sendte svarte på spørreundersøkelsen vi sendte ut rett før høstferien. Det var veldig god svarprosent, og vi fikk verdifull informasjon.

Ut i fra dette har vi forandret tilbudet innenfor de rammene som er mulig, og vi har jobbet hardt for å komme opp med en løsning for å kunne gi dere større fleksibilitet, og vi er sikre på at de nye alternativene vil gi mange av dere det.

Men som vi har presisert en del ganger så er transportlogistikken ekstremt komplisert, og innvirker på nesten alle ting som omhandler Refstad skole sin virksomhet, så for alle vil det ikke bli perfekt dessverre.

Vi vil starte opp med leksehjelp når vi har fått inn alle påmeldinger og fått satt startpunkt for ny transportplan. DEN SOM HAR VÆRT TIL NÅ GJELDER FREM TIL DERE FÅR NY BESKJED. Men vi regner med å ha den på plass i løpet av noen få uker.

Et av momentene vi tror vi skal få til, er at man kan ha forskjellige avganger per ukedag innenfor noen alternativer. Men denne påmeldingen vi da være gjeldende hele høstsemesteret.. Man kan ikke bytte fra dag til dag og uke til uke.

Vi kommer også til å åpne opp for kollektivreisekort for de som går i 3. og 4. trinn etter søknad med begrunnelse. Velger man dette kollektivreisekortet, har man ikke anledning til å benytte bussen som er satt opp fra grusbanen på Bjerke eller tilbake fra Bredtvet. Se beskrivelse per trinn under.

 

Nedenfor følger en beskrivelse av viktig info for påmeldingen som dere besvarer på lenken som er vedlagt på slutten av skrivet:

 

-     Påmelding til både transport og leksehjelp skjer via samme lenke/skjema.

-     ALLE skal sende inn skjema

-     Kun én påmelding pr barn (Dvs. en besvarelse per barn dere har på Refstad skole)

-     Påmeldingen er bindende for høstsemesteret 2018

-     Viktig å være nøye slik at det blir riktig.

-     På onsdager er det tilbud om leksehjelp til alle på skolen fra 13:30-14:30.

-     Kort påmeldingsfrist: tirsdag 9. oktober klokken 11:00

-     Linken til påmeldingen kommer til slutt i dette skrivet som er viktig å lese nøye.

 

Informasjon til 1-2 trinn:

 

-     Man må benytte seg av de avgangene man setter seg opp på, man kan ikke veksle mellom avganger etter påmeldingen er gjort.

-     OBS: Nytt fra nå av er fleksibilitet i påmeldingen for de med plass på AKS

-     Man kan nå melde seg på til ulike tider de forskjellige ukedagene, dette gjelder både på morgenen og på ettermiddagen.

-     Tidspunktene for avgangene er de samme, men man kan også velge avgang 13:30.

-     Eksempel: Reise fra skolen 13:30 på mandager, 16:00 på tirsdager og 16:30 alle andre dager.

-     Påmeldingen gjelder for hver uke, det er ikke mulig å veksle fra uke til uke

-     OBS: De med 50% må passe på å holde seg innenfor 12 timer på AKS pr uke.

-     Leksehjelp:

-     De som melder seg på leksehjelp på onsdager har tidligste hjemreise fra skolen rette etter leksehjelp er ferdig klokken 14:30.

-     De som har plass på AKS og melder seg på senere avgang går rett på AKS etter leksehjelp, og drar hjem med avgangen de er meldt på.

 

Informasjon til 3-4 trinn:

 

-     Man må benytte seg av de avgangene man setter seg opp på, man kan ikke veksle mellom avganger etter påmeldingen er gjort.

-     OBS: Nytt fra nå av er fleksibilitet i påmeldingen for de med plass på AKS

-     Man kan nå melde seg på til ulike tider de forskjellige ukedagene, dette gjelder både på morgenen og på ettermiddagen.

-     Tidspunktene for avgangene er de samme, men man kan også velge avgang 13:30.

-     Eksempel: Reise fra skolen 13:30 på mandager, 16:00 på tirsdager og 16:30 alle andre dager.

-     Påmeldingen gjelder for hver uke, det er ikke mulig å veksle fra uke til uke

-     OBS: De med 50% må passe på å holde seg innenfor 12 timer på AKS pr uke.

-     Leksehjelp:

-     De som melder seg på leksehjelp på onsdager har tidligste hjemreise fra skoen rette etter leksehjelp er ferdig klokken 14:30.

-     De som har plass på AKS og melder seg på senere avgang går rett på AKS etter leksehjelp, og drar hjem med avgangen de er meldt på.

-     Ruterkort:

-     Elever i 3. og 4. trinn har nå muligheten til å søke om reisekort fra Ruter. Mer informasjon om hvordan dette skal gjøres står i påmeldingsskjemaet.

 

Informasjon til 5. trinn

 

-     De som melder seg på leksehjelp har buss hjem fra skolen rett etter at leksehjelp er ferdig klokken 14:30 på onsdager

-     De som ikke går på leksehjelp vil ha buss hjem klokken 13:30 på onsdager

-     På torsdager vil 5. trinn ha buss hjem klokken 14:30 på grunn av endringer i timeplanen.

 

Informasjon til 6. trinn

 

-     De som melder seg på leksehjelp har buss hjem fra skolen rett etter at leksehjelp er ferdig klokken 14:30 på onsdager

-     De som ikke går på leksehjelp vil ha buss hjem klokken 13:30

-     På torsdager vil 6. trinn ha buss hjem klokken 13:30 på grunn av endringer i timeplanen.

-     På fredager vil 6. trinn ha buss hjem klokken 13:00 på grunn av endringer i timeplanen.

 

Informasjon til 7. trinn

 

-     De som melder seg på leksehjelp har buss hjem fra skolen rett etter at leksehjelp er ferdig klokken 14:30 på onsdager

-     De som ikke går på leksehjelp vil ha buss hjem klokken 13:30

 

LINK TIL PÅMELDING til både leksehjelp og transport (en per barn du har på Refstad skole) https://response.questback.com/aktvitetsskolenrefstad/voop3skyzh